Innovasjon Norge med omfattende tiltak mot næringslivet

- Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter.

coronatiltak

Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid
Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge 

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener dette er svært viktige tiltak i en krevende tid, og nye tiltak vurderes fortløpende.

Innovasjon Norge setter ned rentene både på lavrisikolån og risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.

Videre blir det enklere å søke om avdragsutsettelse, samt å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

Rammen for oppstartslån økes fra 1,5 millioner kroner til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

Marte Garmann