Normal produksjon i coranafri kommune - få i karantene

Nexans fabrikk på Rognan i Saltdal kommune produserer som normalt, og har satt i gang omfattende smitteverntiltak.

Leverandørindustrien

- Foreløpig er det ingen som har testet positivt på coronaviruset i vår kommune Saltdal, og vi gjør alt vi kan for å bidra til at det kan fortsette slik, sier Karl Peter Johansen, fabrikksjef for Nexans Rognan. Fabrikken på Rognan produserer kabler for ulike kunder over hele verden.

Hjemme av forsiktighetsgrunner

Han forteller at av de 238 ansatte ved anlegget, er litt under 20 nå i karantene. Dette fordeler seg på personer som har vært ute på reise enten privat eller i jobbsammenheng, og noen som har lettere forkjølelessymptomer og er hjemme av forsiktighetsgrunner.
- Alt tyder på at de er friske og snart tilbake i jobb, sier Johansen.
Mange av disse jobber hjemmefra.

Få innpendlere

Nexans Rognan har flertallet av sine ansatte bosatt i Saltdal kommune. De som pendler utenfra kommer i hovedsak fra nabokommunen Fauske, og dette går som normalt. 

-Vi følger de nasjonale regler og retningslinjer for å begrense risikoen for smitte så mye som mulig, både for ansatte og samfunnet. De som kan, har hjemmekontor, og i tillegg er det iverksatt en rekke tiltak for hygiene og smittebegrensning i de ulike delene av fabrikken. Vi har daglige beredskapsmøter både lokalt og på sentrale nivåer av konsernet, hvor både ledelsen og ansatterepresentantene er med for å få en så god håndtering av denne ekstraordinære situasjonen som mulig. Vårt mål er selvsagt å forhindre smittespredning, samt å opprettholde arbeidsplasser både nå og for framtiden.

Berømmer de ansatte

Fabrikksjefen vil fremfor alt få berømme de ansatte for den stå-på viljen og fleksibiliteten de viser.
- Uten dem og den ekstraordinære innsatsen de legger ned, hadde det ikke vært mulig å opprettholde driften på den måten vi klarer nå, avslutter Johansen.