Lokal arbeidskraft berger produksjonen

Hammerfest LNG produserer som normalt, men planlagt revisjonsstans utsettes.

RAPPORT FRA MELKØYA

Fra Snøhvitanlegget i Hammerfest meldes det om sikker drift av LNG-anlegget på Melkøya.  Fabrikken i Finnmark med sine ca. 320 ansatte er primært bemannet med lokal arbeidskraft, og er derfor ikke like sårbar i forhold til innpendling og karantene. Imidlertid er leverandørene i en litt annen situasjon da en del av deres ansatte er pendlere. 

Betydelige tiltak

- Equinor har allerede iverksatt betydelige tiltak for å begrense spredningen av Coronaviruset og sikre forretningsmessig kontinuitet i disse utfordrende tider. Vi reduserer og utsetter blant annet ikke-kritiske oppgaver på felt og anlegg, iverksetter prosedyrer for å jobbe hjemmefra, og har etablert strenge reiserestriksjoner og karantenetiltak, sier sjefen på Melkøya, Andreas Sandvik. (Bildet)

Revisjonsstans utsatt

- Vår hovedprioritet er å opprettholde sikker drift av anlegget vårt, sier Sandvik videre. 
- Utbruddet av COVID-19 viruset, samt føringene og restriksjoner gitt fra myndigheter og Equinor, setter store begrensninger for hvordan vi løser oppgavene våre i tiden fremover. Det er også store restriksjoner i resten av verden som påvirker oss. Med de rammene som er gitt i dag, ville det ikke være mulig å gjennomføre den planlagte revisjonsstansen med de eksterne leveransene vi er avhengige av. Det er derfor behov for en ny strategi for gjennomføring av revisjonsstansen. Sammen med våre lisenspartnere har vi besluttet å utsette stansen som opprinnelig var planlagt gjennomført i mai/juni, sier Andreas Sandvik.

Betydelig innsats for å sikre aktivitet

- Vår hovedprioritet er fortsatt å opprettholde sikker og pålitelig drift av anlegget, sier Sandvik videre.
- Basert på en konsekvensutredning som er utført, ser vi at det er noen jobber som må utføres i år for å sørge for sikker produksjon.  Resten av oppgavene fra den planlagte revisjonsstansen flyttes til et annet tidspunkt. 
Energiselskapet setter sikkerhet og helse som høyeste prioritet, og alle gjør sitt ytterste for å begrense spredningen av viruset.
- Samtidig er det viktig for oss å understreke at det legges ned en betydelig innsats for holde anlegg og produksjonen i gang som normalt fra olje- og gassfeltene i nord, avslutter Andreas Sandvik.