Hvordan håndtere kontraktmessige forhold under coronaviruset?

Norsk Industri har utarbeidet et notat som kan gi industrien en juridisk veiledning i kontraktmessige forhold.

Coronatiltak

Petro Arctic er stolt medlem av Norsk Industri, og sitter også i bransestyret i Norsk Industri Olje&Gass. 
 - Begge organisasjonene jobber aktivt med tilrettelegging og tiltak for håndtering av coronaviruset for industrien, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic. 

Virkninger for industrien inkluderer forhindret oppfølging av kontakter, det være seg gjennomføring av befaringer og overtakelsestester, eller forhindret tilgang til byggeplass eller andre fasiliteter på grunn av reiserestriksjoner og karantenebegrensninger.

Forsinket levering av varer fra leverandører og underleverandører, forsinket levering av tjenester, i stor grad relatert til mangel på personell, er en stor utfordring. Norsk Industri har utarbeidet et notat som kan gi industrien en juridisk veiledning i kontraktmessige forhold. 

Notatet er i sin helhet tilgjengelig på våre medlemssider.