Årsmøte Petro Arctic 2020

På grunn av Covid-19 situasjonen vil vårt årsmøte bli avholdt digitalt i år. Vi oppfordrer medlemmene til å melde inn saker som ønskes behandlet.

Årsmøte

Petro Arctics årsmøte avholdes 20. april, kl. 12.00.

Vi arbeider med å få på plass en teknisk løsning for gjennomføringen. Valg av løsning er avhengig av hvor mange som ønsker å delta. Det er derfor viktig at dere melder dere på så fort det åpnes for påmelding. 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt administrasjonen senest tirsdag 6.april 2020. Saker kan sendes til nkj@petroarctic.no

Innkalling, saksliste og link til påmelding vil bli publisert på vår webside, www.petroarctic.no når dette er klart. 

Hvis dere har spørsmål om deltakelse eller selve møtet, ta gjerne kontakt med oss i Petro Arctic fortløpende.