Helse Nord ber næringslivet om hjelp

Vil kartlegge bedrifter som kan ha smittevernutstyr tilgjengelig for det akutte behov

coronatiltak

Bedrifter som ønsker skjema tilsendt, kan sende en epost til Kjetil Tidemandsen ved NHO Arktis: 
kjetil.tidemandsen@nho.no

NHO Arktis anmoder nå bedrifter som har utstyr tilgjengelig, og som de mener kan være til nytte, om å fylle ut og returnere et skjema som videre vil bli distribuert til Sykehusinnkjøp HF.  De har ansvar for innkjøp til alle sykehusene i Norge, og det videre arbeidet med å kontakte aktuelle bedrifter vil bli koordinert av Sykehusinnkjøp HF. 

Behovet gjelder i første rekke utstyr i kategorien «Personlig smittevernutstyr». Det vil si:

* Kirurgiske munnbind
* Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
* Nitril- eller latekshansker
* Klasse FFP3 åndedrettsvern
* Fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter

Litt lengre fram i tid kan det også være behov for utstyr som midler til desinfisering, engangslakener og lignende.

Dersom det på sikt oppstår en situasjon hvor det etterspørres mer nødvendig personell ønsker
NHO Arktis allerede nå å kartlegge bedrifter som kan stille med dette.

HER BESKRIVES BEHOVENE HELSEVESENET HAR


Vi gjentar kontaktinfo for tilsending av kartleggingsskjema: 

kjetil.tidemandsen@nho.no