Tilnærmet normal produksjon i Sandnessjøen

Ved Aker Solutions i Sandnessjøen er kapasiteten tatt noe ned, men de rundt 80 egne ansatte er ikke berørt.

leverandørindustrien

Aker Solutions har sendt et generelt varsel om mulig fremtidig permittering til rundt 6000 ansatte. I Sandnessjøen er i dag ingen av de rundt 80 ansatte er berørt, verken på ingeniørkontoret eller på fabrikasjonsanlegget.

God kapasitet

─ Vi har kapasitet og ressurser til å ivareta de oppgavene vi har i dag.
Det sier Ken Tollaksen, (bildet), fungerende lokasjonsleder ved Aker Solutions i Sandnessjøen.
Tollaksen sier videre at innleid personell, hovedsakelig fra Polen, ikke vil være operativt ved fabrikasjonsanlegget på Strendene slik situasjonen nå er. Dette gjelder fabrikasjonspersonell som går i turnus, formidlet av bemanningsfirma.
─ Det ville vært uhåndterlig med de karantenebestemmelsene myndighetene har innført for å begrense koronautbruddet, sier Tollaksen.

Solide oppdrag

Ved lokasjonen i Sandnessjøen utføres det nå modifikasjonsarbeid for Aker BP, og anlegget er underleverandør til Kværner på Johan Castberg-prosjektet. I tillegg har de oppdrag knyttet til Ærfugl Fase 2 for Aker BP.
I følge Tollaksen har de tilgjengelig det de trenger av materiell og personell til å opprettholde fremdrift og aktivitet for alle på verkstedet i perioden fremover.