- Som å møte fjellveggen i 80 km/t

Kimek Offshore fra 80 mann i produksjon, til kun 3. Og i dag får 87 ansatte ved verftet Kimek permisjonsvarsel.

leverandørindustrien

Greger Mannsverk, adm.dir. ved KIMEK i Kirkenes, tror nesten ikke det han selv ser. Han er kjent som en visjonær samfunnsbygger og ukuelig optimist. Da vi for et par uker siden intervjuet han, var han full av fremtidstro. I dag er situasjonen fullstendig snudd på hodet. Likevel har han kun ett mål for øyet: Å få igang produksjonen igjen, og det fortest mulig.

Omfattende karantene

Helga har han brukt på å booke om billetter for utenlandske arbeidere som er beordret hjem. 
- Vi har også noen på brakkerigg sørpå som sitter i karantene, sier han. Kostnader firmaet i utgangspunktet må bære.
- Det startet med folk i karantene, forteller Mannsverk. For beboere i Kirkenes er det naturlig å kjøre over grensen til Russland for å kjøpe diesel. Mange havnet i karantene av den grunn.  

Full stopp fra Russland

Den siste uka har ordrenedgangen blitt stor. 
- Til nå har vi brukt tid på en del vedlikehold, nå tør vi ikke det lenger. Frykten er likviditetskrise. Nå handler det om å kutte kostnader, sier Mannsverk.
I verkstedet står en CapX, bestilt av Equinor, nesten ferdig. Greger håper å få den avgårde  tilnærmet i riktig tid. Fra Russland kommer avbestillingene fortløpende, og nå sendes det ut permisjonsvarsel til alle de 87 ansatte ved verftet. Han håper at små oppdrag skal holde i overkant av 20 i jobb framover. 

- Det tynger å vite at mange familier er avhengige av inntekt fra oss. Dette er en krise uten horisont. Nå håper vi bare at verftene i Norge ikke stopper opp, men at vi kan komme oss i gang fortest mulig, sier Greger Mannsverk.