Lederskifte i Olje- og gassklynge Helgeland

Ståle Edvardsen, ASCO Norge, overtok på årsmøtet stafettpinnen etter Charles Lien.

Samarbeidspartnere

Etter noe år i styringsgruppen i Olje - og gassklynge Helgeland (OGH), går Ståle Edvardsen nå inn i lederrollen. Han har også vært leder for Base-Havn-Logistikk gruppen i klyngen.

Igang med strategiarbeid

Den nyvalgte lederen har ambisjoner om i enda større grad å involvere medlemsbedriftene.
- Vi trenger et mest mulig engasjert og dynamisk leverandørmiljø på Helgeland, sier Edvardsen, og nevner industrielle samarbeidsgrupper som en mulighet. 
Selv ønsker han i størst mulig grad å ivareta medlemmenes interesser og behov ved å lytte, involvere og gjøre dem delaktig i klyngens utvikling, prosesser og strategier.
Han mener at et strukturert strategiarbeid er viktig.

Bildetekst: Charles Lien (t.v.) går av som leder for Olje - og gassklynge Helgeland. Påtroppende leder Ståle Edvardsen t.h. 

- Det handler om kontinuerlig fokus på å gjøre gruppen og medlemsbedriftene best mulig rustet for å håndtere endringene i de eksterne arbeidsbetingelsene vi står ovenfor, sier Edvardsen.

Nytt navn?

Olje - og gassklynge Helgeland fungerer som høringsinstans for saker på vegne av et samlet leverandørmiljø.
- Dette er et ansvar vi fortsatt vil ta, sier Ståle Edvardsen. 
Under det nylig avholdte årsmøtet var endring av klyngens navn oppe til debatt. 
- Dette eventuelt være et resultat av klyngens strategiske arbeid videre. Vi er midt i en strategiprosess, og denne vil danne grunnlag for strategiske satsningsområder og veivalg knyttet til navneendring og eventuelle andre endringer som måtte komme som et resultat ev gruppens videre strategiske satsning, sier den nyvalgte lederen.

Tro på samarbeidet

Thomas Borgen, (Bildet), prosjektleder for OGH, har stor tro på at Ståle Edvardsen vil gjøre en utmerket jobb for klyngen framover.
- Vi har allerede fått en god tone oss imellom, og jeg ser fram til det videre arbeidet med strategiprosessen, Offshore Nordland, Havvind og mange andre aktiviteter fremover, sier Borgen.  

Fortsetter i styringsgruppen

Avtroppende leder Charles Lien er på vei inn i ny stilling ved Momek, der han skal jobbe med kompetanse og rekruttering. En stilling han tror blir både utfordrende og spennende.
- Ettersom Momek satser stort på dette, og ser viktigheten av å knytte til seg folk med relevant komptanse, både innenlands og fra utlandet, blir dette en spennende og givende jobb. 
- Charles har gjort en fantastisk jobb for klyngen i en årrekke, og vi er veldig glad for at han fortsetter i styringsgruppen og vil være en kjemperessurs for OGH også videre, sier prosjektleder Thomas Borgen. 

Olje - og gassklynge Helgeland representerer 48 lererandørbedrifter, forsknings - og utdanningsaktører på Helgeland.