Bygger ny tørrdokk etter rekordår

Westcom Helgeland hadde tett på 100 millioner i omsetning i fjor. Over halvparten kom fra olje - og gassrelatert virksomhet.

ringvirkninger

Daglig leder ved Westcon Helgeland, Arnt Skogsøy, har tro på framtidige oppdrag fra olje – og gassbransjen.

Flere ben å stå på

─ Ja, vi er optimistiske, og satser tungt mot dette markedet. Vi tror at det vil være behov for å produsere mot olje - og gassmarkedet i 20 – 25 år framover.
Han understreker betydningen av å ha flere ben å stå på.
─ Et av dem er vedlikehold og reparasjon av båter.

Behov for større kapasitet

Hovedbeskjeftigelsen er fortsatt reparasjon og vedlikehold av skip og fartøy. Fabrikasjon for olje - og gassgransjen sommer som et ekstra ben å stå på, i likhet med riggvedlikehold.
I dag har bedriften en innendørs tørrdokk som er 100 meter lang og 27 meter bred. En stadig økende økende mengde supplybåter og andre offshore – relaterte fartøy som er inne for reparasjon eller vedlikehold.  Etterspørselen etter denne typen tjenester fra ulike kundegrupper, er så stor at bedriften enkelte ganger sliter med å finne kapasitet. 
- Det synes vi ikke noe om, så nå tar vi sats og bygger nok en dokk, sier Skogsøy.

Ny dokk under bygging

Bildet over viser den nye dokken blir 130 x 30 meter, og er strategisk lokalisert rett ved eksisterende anlegg. Overbygg vurderes fortløpende. Om så skulle bli aktuelt, er bedriften i den heldige situasjon at de er sertifisert for produksjon av lastbærende stål - og betongkonstruksjoner, og dermed kan gjøre store deler av jobben med eget mannskap. Overbygd dokk gir stor fleksibilitet. Det kan kjøres på med to skift, arbeidet kan foregå hele døgnet, og dette kan tilbys hele året. Korte vedlikeholds - og reparasjonsstopp er noe kundene vet å verdsette.

Leverer sugeanker

Westcon Helgeland har i dag tre pilarer å fundamentere driften på: Fabrikasjon av stålkonstruksjoner, riggvedlihold og skipsrelatert service. Til nå har de produsert ca. 50 sugeanker som hvert veier mellom 15 og 60 tonn, og det regnes stadig anbud. Det vakte oppsikt da verdens største riggselskap, Tranocean, høsten for halvannet år siden valgte Westcon Helgeland som leverandør av riggvedlikehold av «Songa Enabler». Noe som viser det store spennet i mulige oppdrag.