Flere ringvirkninger i nord om alle vil

- Når Equinor sitt nyeste subsea-utstyr står midt i hallen vår, omgitt av russiske båter, da vet vi at noen har forstått viktigheten av å bygge samfunn.

Ringvirkninger

Vi skriver 28. februar 2020, og denne helga skal Finnmark Arbeiderparti behandle iskant-saken. Daglig leder ved Kimek i Kirkenes Greger Mannsverk sier det rett ut:
- Det er ikke miljøvernerne som vil stoppe olje - og gassvirksomhet i nord. Det er befolkningen. Det må både politikere og operatører ta inn over seg. Derfor må vi ikke gjøre vedtak som rammer oss selv i form av mindre aktivitet. Vi må tenke framover, gjøre proaktive vedtak, sier Mannsverk, og fortsetter: 
- Vi som jobber dag og natt for å bygge samfunn, er imot å definere en iskantsone som er så langt sør at det vil endre dagens åpnede områder for petroleumsaktivitet. Det vil kun bety færre arbeidsplasser i Finnmark, og enda færre mulighter for industrien i framtiden. 

Viktige kontrakter

Når Mannsverk snakker om subseat-utstyr i produksjonshallen, snakker han om Cap-X som har vært brukt under borekampanjer i Barentshavet og i Nordsjøen. På oppdrag fra Equinor er de nå i gang med bygging av den fjerde enheten, de har overhalt fem, og det ligger tilbud ute om å få bygge fem til. Han forteller om den boosten det har vært for et mekanisk verksted å få samarbeide med de som har konstruert CapX, - men også at et samarbeid med CCB Subsea har vært helt avgjørende. Til Nordlys uttalte han følgende: «Kontrakten er utrolig viktig for Kimek, da dette betyr at vi har fått oss et nytt bein å stå på. Vi tilegner oss ny kompetanse, og kommer inn i nye markeder. Kontrakten er også meget viktig for utvikling av samarbeide med det etablerte miljøet på Vestlandet.»

Uten arbeidsplasser dør landsdelen

Greger Mannsverk omtaler seg gjerne som Nord-Norge patriot, samfunnsbygger og industrileder, og tar tak i dagens problemstillinger med store visjoner om morgendagen. Samtidig er han en alvorstynget mann, for, som han sier:
- Uten arbeidsplasser til våre barn og barnebarn, dør landsdelen vår.

Ta en proaktiv rolle

Nylig stod følgende på trykk under vignetten Nord-Norsk debatt, signert Greger Mannsverk: «De fleste i nord forstår godt skuffelsen over at det ikke ble ilandføring av Johan Castberg i Nordkapp kommune. Det er helt klart lov til å være skuffet, men etter min mening så må vi i nord også ta mer lærdom av dette. Og den viktigste lærdommen er å ta en mye mer proaktiv rolle, for å få delta i utbygginger i våre nærområder.»

Ingenting har gitt seg selv

For, som han sier, det var ingenting som skulle tilsi at vi skulle få olje – og gassrelatert virksomhet i Øst-Finnmark.
Det har ikke gitt seg selv. Også bøygene setter han ord på i nevnte kronikk: «For å få dette til må Equinor, Vår Energi, Aker BP, Lundin og de store leverandørene til olje og gass -virksomheten ikke bare dele opp kontraktene i mindre deler, men de må også ønske oss med, og ha dette som et premiss for de som får vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene. Et samarbeid basert på dette vil generere nordnorske ringvirkninger og vil være med på å sikre en «licence to operate» som vi alle er avhengige av.»
Der ligger Equinor et hestehode foran de andre operatørselskapene, mener Mannsverk.

Kortreist arbeidskraft

Industrilederen har en kjepphest: Kortreist arbeidskraft.
­- De store prosjektene må vi produsere sammen med større verft som har spisskompetanse på dette. Montasje og igangsetting kan vi følge «hjemmefra». På den måten tar vi hele landet i bruk, vi får utviklet spisskompetanse, og vi bygger samfunn i stedet for å sette oss på gjerdet og se på at folk flytter og kompetansen svekkes. Vi må rett og slett bli flinkere til å bruke landsdelen.