På barrikaden for verdiskaping på Helgeland

3. april skal representanter for Olje – og gassklyngen Helgeland møte olje - og energiminister Tina Bru. De ønsker å posisjonere regionen i forhold til havvind.

Ringvirkninger

Representanter for klyngen har siden i høst jobbet aktivt for realisering av et havvinds-prosjekt. I møter med Olje- og Energidepartementet og tidligere statsråd Kjell Børge Freiberg har det vært et uttalt mål å få mest mulig lokal verdiskaping når havvind-teknologien modnes, og konkrete prosjekter realiseres. Dette er også tydelig kommunisert i høringssvaret fra klyngen til prosessen med åpning av havområder for offshore kraftproduksjon. Nå tar de dialogen et steg videre i møte med olje – og energiminister Tina Bru.

Bildetekst: Arbeidsgruppen består av f.v.: Annbjørg Skjerve (Aker Solutions), Kyrre Sørensen (Aker BP), Eli Hunnes (SINTEF Helgeland), Charles Lien (Bring Cargo Offshore) og Thomas Borgen (Olje- og Gassklynge Helgeland)

Tror på Træna Vest

─ Olje og gassklyngen Helgeland er i posisjon til å ta en rolle i Offshore Havvind.
Det sier Annbjørg Skjerve, Location Manager Sandnessjøen for Aker Solutions på vegne av arbeidsgruppen som jobber aktivt i forhold til prosjektet.
- Havvind er et strategisk satsingsområde, og Træna Vest er en gunstig vindressurs-lokasjon som foreslås lagt ut på høring. Vi ser viktigheten av å komme tidlig på banen, slik at vi som region unngår å bli akterutseilt, sier Skjerve.

Vil sikre gode rammebetingelser

Klyngen signaliserer med dette at de ønsker å ha et bredere energifokus.
─ Vi ser med tydelighet at regionen framover vil ha et økt behov for kraft. I vår arbeidsgruppe deltar både aktører fra kraftbransjen og oljeselskap. Disse representerer store grupper med fokus på elektrifisering og alternativ tilnærming til energi. Sammen skal vi synliggjøre framtidige ringvirkninger, og jobbe aktivt mot beslutningstakere. Slik vil vi sikre at industrien på Helgeland får gode rammebetingelser, sier Thomas Borgen, prosjektleder for Olje- og Gassklynge Helgeland.
Prosjektgruppen jobber med flere parallelle løp.
­─ Vi vil fokusere på å utvikle en solid leveransemodell, samtidig som vi bygger kompetanse og sprer kunnskap om temaet.