Jobber midt i det grønne skiftet

Marco Leifseth (29) jobber med fjernstyrte undervannsoperasjoner, og ser stadig at små og store endringer blir gjort med tanke på miljøet.

 

Ung i nord

Marco Leifseth er født og oppvokst på Fauske, og er fortsatt bosatt på hjemplassen. Men yrket han har valgt, bringer med seg mange spennende utfordringer.

Utfordringer i oljeservicesektoren

En av dem er at han en uke før friperioden er over, ikke aner hvor han blir utstasjonert neste gang. Og akkurat slik liker han å ha det.  I 2011 tok nemlig yrkeslivet hans en helt ny vending. Fram til da hadde han rukket tatt utdannelse som motormann, samt fagbrev som bilmekaniker. Han likte mekaniske utfordringer, og var nok det som gjerne beskrives som en handy ungdom. Men han var ikke i sitt rette element før han nærmest ved en tilfeldighet havnet i turnusjobbing i oljeservicesektoren.  

Bildetekst: Her blir en ROV dratt opp av sjøen for å settes opp på dekk. 

Savnet oljebransen og turnusjobbing

Den nye arbeidsgiveren var Oceaneering AS, og det var her han skulle få sine faglige utfordringer i årene som kom. I de mest utfordrende årene i bransjen havnet han på land, som servicetekniker på styringssystemer og pumpestasjoner i oppdrettsnæringen.
- Det var interessant det også,  da sjansen til å gå tilbake til Oceaneering dukket opp, var jeg ikke sein til å takke ja.

Flytende plattformer og skip

Oceaneering har mange ulike oppdragsgivere, og Marco nevner blant annet Equinor, Aker BPogWintershall. De fleste oljeselskapene er kunder, i tillegg til eiere av flytende plattformer og båtredere. Mye farting har det blitt, både innenlands og utenlands, med spennende opplevelser på kjøpet. Han nevner Irland og kysten av Afrika som interessante steder å bli utstasjonert på.

Bildetekst: ROV klar til sjøsetting

Nordsjøen

Men som oftest er det Nordsjøen som er arbeidssted, og da kan det jobbes både fra rigg, plattform eller skip. Nå er han snart i mål med sitt fagbrev som «Fjernstyrt undervannsoperatør», med kompetanse til å feilsøke, fjernstyre og operere en ROV, en ubemannet miniubåt med omfattende og detaljerte arbeidsfelt, ned til 3000 meters dybde.

Arbeidsoperasjoner under vann

Han nevner arbeidsoppdrag som skjærbrenning, arbeid med ventiltool – store fastnøkler som jobber i dypet. De kan også være «boblevakt», og passer på om gassbobler oppstår i sonarbildet, for å nevne en brøkdel av de operasjonelle utfordringene.
- Vi er rett og slett øyne og armer for det som skjer på havbunnen, sier Marco.

Bildetekst: Slik ser det ut i et nyere Oceaneering ROV kontrollrom. 

Feilsøking i elektroniske systemer

- Mye har skjedd på dette feltet bare på de årene jeg har jobbet i Oceaneering. Da hørte vi knapt snakk om fjernstyrte operasjoner fra land. Nå etterlyses mer integrerte jobber der vi leverer mer integrerte tjenester, både teknisk og operasjonelt.
- Det er utfordringer hver dag, og vi lærer noe nytt hele tiden, sier Marco. Selv liker han utfordringer som feilsøking i det elektroniske systemet, og operasjonelle utfordringer gjør arbeidsdagen spennende.

Høyt fokus på sikkerhet

- Et eksempel på en slik praktisk utfordring kan være å få ei stropp opp fra sjøbunnen når den har kilt seg fast under et rør. Eller at ROV’en hentes opp på dekk for å få påmontert en vinkelsliper.
Marco forteller om høyt fokus på sikkerhet, her er det snakk om høyspenning, høyt trykk og store krefter i sving. Som fjernstyrt undervannsoperatør blir en også vant til å jobbe under press. En rigg med nedetid på grunn av venting taper fort et seksifret antall dollar i døgnet.

Grønnere hverdag

Fokus på sikkerhet handler ikke bare om å ta vare på folk. Det handler i stadig større grad om å tenke grønnere løsninger, gjerne i det små. Men også i et større bilde har det betydning å sjekke slanger oftere slik at en sikrer seg at de ikke sprenges med påfølgende oljesøl, eller å tape fast strips slik at de henger med opp i stedet for å havne i havet.

Helelektriske løsninger

─ Det tenkes mer og mer helelektrisk, selvsagt med mindre potensial for utslipp. De minste observasjonsROV’ene er helelektriske, og vi ser at de fases inn.
Marco forteller videre om oppladbare batterier som er stasjonert på havbunnen, eller solcellebøyer som produserer strøm til drift av ROV’er.
─ Det er grønnere, tryggere, mer effektivt og billigere. Kunden sparer både potensielle farer, utslipp og arbeidstimer.

Grønn dimensjon

Å stå med begge beina bokstavelig talt midt i denne utviklingen, synes Marco Leifseth er utrolig lærerikt. Å tenke elektronikk i tillegg til hydraulikk, gjør både arbeidsdagen og tanken på fremtidige arbeidsår spennende. Ikke minst med tanke på en grønn dimensjon.