Ingen selvstendig utbygging av Alta og Gohta

Men Lundin Norway håper at nye funn i Barentshavet vil gi nok olje til egen utbygging av feltene.

Alta-Gohta

Det blir ingen selvstendig utbygging av Alta og Gohta oljen med dagens ressurser, men Lundin Norway vil fortsette å lete etter mer olje i nord.

─ Vi vil også se på muligheter for å koble på våre funn til Johan Castberg-feltet som Equinor bygger ut ca. 60 kilometer nord for våre funn, eller eventuelt en annen vertsplattform i området, sier kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik i Lundin Norway.

Mindre funn er ikke lønnsomme med dagens infrastruktur. Derfor legges egen feltutbygging på is.

Lundin meldte nylig at oljeselskapet har vært nødt til å nedjustere anslagene for hvor mye olje som befinner seg i Alta-funnet i Barentshavet. Gohta ble funnet i 2013 og Alta i 2014. Det betyr at Alta- og Gohta-funnene ikke er store nok alene til å forsvare en selvstendig utbygging med eget produksjonsskip (FPSO).

- Slik ser situasjonen ut i dag, men vi har blant annet fått nye tildelinger i TFO 2019 og vil fortsette å lete etter olje i området, sier Eldevik. Hun legger til at Lundin ikke på noen måte har gitt opp Barentshavet.
- Vi har fortsatt ambisjon om å være et av de mest aktive selskapene i området.

- Vi hadde selvfølgelig håpet på en egen utbygging av Alta-Gohta-funnene, men om dette ikke skulle være økonomisk bærekraftig er vi veldig glade for at det kommer infrastruktur som kan gjøre det mulig å utvinne ressursene i Alta-Gohta, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.
- Dette viser hvor viktig det er å få på plass infrastruktur, slik at mindre funn også kan bli lønnsomme, noe som vi mener også vil gjøre det mer attraktivt å lete i området.

Jonassen sier videre at selv om det ikke investeres i selvstendig utbygging, noe som helt klart vil gi de største ringvirkningene, vil en subseatilknytning til annen plattform også medføre betydelige investeringer i området.
- Vi krysser fingrene for at Lundin finner tilstrekkelige ressurser i den videre jakten i Barentshavet, sier Nina Kivijervi Jonassen.

 

 

Petro Arctic
Frøydis Eldevik (t.v.) sammen med Nina K. Jonassen