Ny gasseksport fra Barentshavet allerede fra 2028

Gass som allerede er funnet i Barentshavet, og som ikke er en del av ressursene til Snøhvit og Hammerfest LNG,kan skape ny vekst i nord.

Infrastruktur

Dette kan skje raskere enn antatt, og allerede i 2028 kan ny gasseksport fra Barentshavet være en realitet. 

Ny Gassco-rapport

Det viser ny rapport fra Gassco. Rapporten, som i dag ble overlevert Olje – og energiminister Sylvi Listhaug, viser at gass fra dagens felt og funn kan danne grunnlag for langt større verdiskaping enn det vi ser i dag.

Gasstransport

Det som i følge rapporten skal til, er at kapasiteten for gasstransport økes. Det samme gjelder behandlingskapasitet i Barentshavet Sør. Økt kapasitet på Melkøya LNG-anlegg er et av alternativene som er vurdert. Videre er ny eksportkapasitet med LNG-skip eller rør vurdert. Det billigste alternativet er å utvide LNG-kapasiteten på Melkøya.

Melkøya mest lønnsomt

Gassco mener det kan være lønnsomt å knytte et gassrør til eksisterende gassrør i Norskehavet, men sier i rapporten at alternativet med å øke kapasiteten for produksjon av flytende naturgass på Melkøya i Hammerfest, trolig er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt basert på dagens ressurser.

Ringvirkninger på land

─ Dette er gode nyheter for mer aktivitet i nord. LNG anlegget på Melkøya er landsdelens største industribedrift, og et synlig bevis på at gassressursene i nord kan bidra til store ringvirkninger på land i Nord-Norge, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver. På vegne av medlemsbedriftene i Petro Arctic håper han at denne rapporten kan bidra til en fortsatt positiv petroleumsutvikling i nord.
─ Ikke minst handler dette om hvordan mer leting og nye funn i Barentshavet kan bidra til ytterliggere ringvirkninger i hele landsdelen, sier Kjell Giæver.

Samarbeid i Barentshavet

Administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, mener det rent samfunnsøkonomisk kan være store verdier i å utvikle gassressursene.
- Men dette krever samhandling på tvers av utvinningstillatelser, noe som vil kreve videreføring av samarbeidet mellom aktørene i Barentshavet, sier Leversund.

Vil realisere verdien av gass

Kjell Giæver ser positivt på aktivitet som vil avstedkomme økte ringvirkninger i regionen. Når rapporten nå med tydelighet viser at flere gasstransportalternativer kan være lønnsomme basert på de ressursene som allerede i dag er påvist, har han ingen problemer med å stille seg bak oljedirektør Ingrid Sølvberg når hun i forbindelse med offentliggjøring av rapporten uttaler at økt transportkapasitet er viktig for å realisere verdien av den gassen som allerede er funnet.
- Utvikling av allerede eksisterende infrastruktur er i utgangspunktet positivt, og jeg ser fram til at faktagrunnlaget i rapporten skal danne grunnlag for videre arbeid i regionen. Gass i rør eller mer LNG – ja takk, begge deler, sier Kjell Giæver. 

 

 

 

 

Helge Hansen, Equinor