Flere unge er positive til olje

26 prosent av befolkningen sier seg positive til bruken av olje som energikilde, Det er en stigning på 7% på 3 år.

Forskning

Dette kom fram i Klimabarometert 2019. Undesøkelsen ble gjennomført av Kantar, og ble denne uken referert av de fleste større medier i langet. 

Den største økningen har vært blant dem som er yngre enn 30 år. I denne aldergruppen er det hele 27% som uttaler at de er positive til olje. 

Hva som er årsaken til denne markante holdningsendringen, spekuleres det i fra flere hold. Avdelingsleder Eva Fosby Livgard i Kantar uttalte til Klassekampen at hun tror dette kan komme av mer fokus på oljefondet og dets betydning for norsk økonomi. 

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, sier til NTB at han tror utviklingen skyldes vellykket reklame fra oljebransjen. Han sier blant annet at han tror oljenæringen kan si å ha lyktes med kampanjene sine der de fronter norsk olje og gass som en løsning på klimaproblemet.