Nytt studietilbud: Leverandør-utvikling for havnæringene

Har din bedrift et ønske om å levere mer til havnæringene? Nytt studietilbud rettet mot ansatte i nordnorske leverandørbedrifter.

Kompetanseheving

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) har sammen med UiT Norges arktiske universitet utarbeidet et studietilbud til havleverandørene i Nord-Norge. Målet er å øke potensialet for leveranser mot blå sektor. 

Studietilbudet er rettet mot ansatte i nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene. Tilbudet er spesielt tilrettelagt for personer involvert i innovasjon og utvikling i bedriften, særlig knyttet til teknologi, marked, organisasjon og ledelse.

Det er forventet at deltakerne på studiet skal jobbe med egen bedrift som case for å avdekke potensiale for innovasjon, bruk av ny teknologi og utvidelse av markedsposisjon.

Mer informasjon om studiet og kontaktinformasjon finner dere her. 

Informasjon fra UiT her.

Søknadsfrist er 1.februar, det er begrenset antall plasser.

Petro Arctic