Klar tale under NHO-konferansen

Statsminister Erna Solberg er tydelig i sin tale når hun kommenterer styrt avvikling av norsk petroleumsnæring.

Politikk

-De fleste har forstått at dette er en usedvanlig dårlig idé. Norsk oljeproduksjon kan lett erstattes av andre, og et slikt grep vil innebære en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land. I beste fall med helt minimal klimaeffekt.

Statsminister Erna Solberg sa videre til en fullsatt sal i Oslo Spektrum at lykkes vi med karbonfangst og –lagring, og særlig i kombinasjon med hydrogen fra naturgass, kan fremtiden for olje og gassproduksjon strekke seg enda lenger.
- Og så lenge det er et marked, innenfor Paris-avtalens begrensinger, må også norsk sokkel få mulighet til å konkurrere om å dekke etterspørselen. 

Årets tema for årskonferanse til NHO er «Neste trekk» og handler om hvordan skal vi ta de beste valgene for fremtiden
- En god fremtid skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom de valgene vi tar. I Norge har vi mange naturgitte fortrinn, som olje, fisk, mineraler, vind- og vannressurser og jord- og skogbruk. Naturressursene er mange. I tillegg har vi mange menneskelige fortrinn. Vårt samfunn er preget av tillit, godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, små forskjeller og høy kompetanse, sa en engasjert statsminister. 

Martin S. Lyngstad