Store forventninger til ny olje -og energiminister

Vi i Petro Arctic gratulerer Sylvi Listhaug som ny olje- og energiminister.

Politikk

Vi ser fram til å møte statsråden ved første anledning, slik at vi sammen kan løfte arbeidet med en fortsatt positiv petroleumsutvikling i nord, og ikke minst hvordan næringen kan bidra til ytterligger ringvirkninger i landsdelen, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Nord-Norge er en viktig del av framtiden for norsk petroleumsnæring, og vi har all grunn til å tro at Sylvi Listhaug vil videreføre en god politikk for en positiv og bærekraftig petroleumsutvikling i nord, spesielt innenfor klima og miljø, sier Giæver. 

Legitimitet til oljenæringen fra oss som bor her nord er helt avgjørende for videre aktiviteter til havs og inntekter til landet fra denne viktige næringen. Vi håper den nye statsråden vil videreføre en politikk som gir verdiskaping til hele landet, og som ser viktigheten av trygge og attraktive arbeidsplasser langs hele kysten av Norge.

Vi i Petro Arctic benytter samtidig anledningen å takke Kjell-Børge Freiberg for en meget god jobb for våre medlemmer i nord. Han har vært tilgjengelig og vært en tydelig stemme for videre vekst og ringvirkninger innen olje- og gassnæring i hele landet, sier Kjell Giæver.

OED
Olje- og energiminister Sylvi Listhaug