Det blir ingen omlasting av olje i Finnmark

Nå foreslår Petro Arctic at regjeringen tar initiativ til en arbeidsgruppe som skal jobbe for konkrete forslag til varige ringvirkninger i nord.

Næringsliv

Equinor har sammen med Vår Energi og Petoro gjort en endelig beslutning om nei til ilandføring av oljen i Finnmark. De begrunner dette med at de ulike løsningene som er vurdert, ikke er lønnsomme, verken for selskapene eller samfunnet.

Equinor sier selv i en pressemelding at de har klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men at det ikke har vært mulig å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. 

Skuffet etter hard jobbing

- I Petro Arctic er vi ikke overrasket, sier direktør Kjell Giæver. Han viser til at regjeringen allerede for ett år siden orienterte Stortinget om at Equinor anbefalte et nei til terminal på Veidnes.
- Nå når beslutningen er endelig, er vi mange i nord som hadde håpet og jobbet hardt for et annet svar enn det Equinor har gitt oss i dag, sier Kjell Giæver, og uttrykker skuffelsen slik: 
- Oljeterminalen i Honningsvåg skulle være det neste viktige kapitel i historien om ringvirkninger av olje- og gassaktiviteter i Nord Norge.

Foreslår arbeidsgruppe ledet av industrien

Samtidig understreker han at vi må se framover.
- Nå må andre muligheter på bordet. Her har vi alle et stort ansvar, politikere, myndigheter, oljeselskap og vi som jobber med næringsutvikling i nord.
Kjell Giæver foreslår konkret at regjeringen nå tar initiativ til en arbeidsgruppe ledet av industrien selv, hvor målet er konkrete forslag til økte varige ringvirkninger av Norges viktigste næring.

Legitimitet er avgjørende for videre aktiviteter til havs

- Legitimitet til oljenæringen fra oss som bor her nord, er helt avgjørende for videre inntekter og aktiviteter til havs for denne viktige næringen. Nå må vi alle kjenne på dette alvoret og være vårt ansvar bevist, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.