Jenter i front

Nesten en tredel av Kjemi - og prosessklassen ved Hammerfest videregående skole er jenter. Nå er det trendy for jenter å søke seg til industrien.

Ung i nord

Jenter i front! F.v.: Alise Aleksandersen Ervik, Maja Rydningen, Alexandra Store og Isabella Kleven Jonas er snart klare til å gå ut som lærlinger. De mener at kjemi  - og prosess var et klokt valg med mange muligheter. Foto: Trond Ivar Lunga/ Finnmark Dagblad

Jentene er en del av gjengen ved Hammerfest videregående skole som alle deler en drøm om en framtid i olje - og gass bransjen. Nå er det bare noen få uker til søknader om lærlingplass må være levert, og jenvt over er det til petroleumsbransjen de fleste ønsker seg. 

Følger andres eksempel
Jentene forteller til iFinnmark at grunnene til at de søkte seg til nettopp denne studieretningen, handler om hva andre før dem har valgt, at det er jobber som venter på dem i bransjen, og at det er mulighet for spennende yrker med utviklingsmuligheter. 

Petro Challenge
At klassen jevnt over er motivert, kommer også til syne gjennom deltakelse i Norsk Olje - og gass sin konkurranse "Petro Challenge". Fire i klassen var på vinnerteamet, og vant en lærerik tur til England. 

Kampanje for rekruttering
Teknikk og Industriell produksjon (TIP) er VG1-kurs, med Kjemi -og prosess som valgmulighet på VG2. Norsk Industri har kjørt flere kampanjer for å få flere til å søke TIP, og for inneværende skoleår har det vært en kjempesuksess.
I en pressemelding uttalte Norsk Industri at industrien kan tilby blant annet fast og stabil jobb og høyteknologiske utfordringer, og dette ville de få fram. 
Inneværende skoleår var det hele 18% flere jenter som søkte TIP.
Fra 2018 til 2019 var det på landsbasis 44 prosent flere jenter som søkte VG2 Kjemiprosess og 39 prosent flere som søkte VG2 Industriteknologi.

Trond Ivar Lunga/ FInnmark Dagblad