Rammekontrakter til Apply Sørco og Aker Solutions

Vår Energi inngår rammeavtaler med Apply Sørco og Aker Solutions for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for selskapets egenopererte felter på norsk sokkel.

Ringvirkninger

Rammeavtalene omfatter tjenester innen drift, vedlikehold, modifikasjon og konstruksjon. Avtalene har en varighet på tre år, med opsjon på forlengelse med ytterligere to år.

- Både Apply Sørco og Aker Solutions har solid historikk og lang erfaring fra norsk sokkel, og skiller seg ut fra konkurrentene med spesielt sterke resultater innen tekniske løsninger, produktivitet og helse, miljø og sikkerhet, sier Annethe Gjerde, Contracts and Procurement Manager Operations i Vår Energi.

I tillegg er Vår Energi opptatt av å skape lokale ringvirkninger – spesielt knyttet til selskapet sine aktiviteter i Barentshavet. Bidrag og tilstedeværelse i Nord-Norge var derfor en del av evalueringskriteriene.

- Vi i Petro Arcitc er veldig fornøyd med at Vår Energi har lokale ringvirkninger og tilstedeværelse i landsdelen som et viktig evalueringskriterie i kontraktstildelingen, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Dette bidrar til å bygge kompetanse og en solid leverandørindustri i landsdelen. Begge kontraktsvinnerne er for oss viktige medlemsbedrifter som begge har vist over tid at de skaper ringvirkninger i nord. Vi gratulerer Aker Solutions og Apply Sørco med kontraktstildelingen.

– Tjenestene i rammeavtalene er avgjørende for at vi skal kunne drive sikkert og bærekraftig på norsk sokkel. Jeg er glad kontrakten tildeles to norske leverandører som begge har lang erfaring og solide resultater å vise til. Både Apply Sørco og Aker Solutions kjenner installasjonene våre godt, og har en gjennomgående høy HSE-standard, sier Annethe Gjerde i Vår Energi.