Brenner for nordnorsk næringsliv

Heidi Johnsen (44) er gårdsjenta fra Balsfjord som tror på forskning og innovasjon som en konkurransekraft.

Tett på styret

Heidi Johnsen er oppvokst på en gård i Balsfjord kommune med fjell, jorder og Balsfjorden som nærmeste nabo. Naturlig nok er hun blitt veldig glad i Nord-Norge, og hun ramser opp på løpende bånd: Naturen, kysten, det varierende klimaet, lyset, mørket og folkene.
Idag bor hun i Tromsø sammen med mann og to gutter på 10 og 13 år. 

Av utdanning er Heidi siviløkonom med spesialisering i markedsføringsledelse. Hun har erfaring fra flere lederstillinger og styreverv i ulike bransjer.  Forretningsutvikling, strategi og salg er felt hun er spesielt interessert i, og for tiden jobber hun med oppstart av eget selskap som skal drive med bedriftsrådgivning.

At hun brenner for Nord-Norge er ingen hemmelighet: 
- I nord har vi rikelig med naturressurser, og potensialet er stort for nordnorsk næringsliv. Styrking av forskning og innovasjon som en konkurransekraft, blir helt avgjørende framover.  Noe må nordnorsk næringsliv dyrke på egen hånd. Jeg har imidlertid stor tro på samarbeid og det å tørre å samarbeide med noen som er sterkere på områder enn oss selv.  Samarbeid med andre bedrifter, akademia og det offentlige er essensielt for å skape konkurransekraft i nord.

På spørsmål om hva hun synes er mest utfordrende og spennende med å være en del av styret i Petro Arctic, svarer Heidi: 
- Å få være med å skape muligheter og legge til rette for størst mulige ringvirkninger for næringsliv og samfunn i nord, er noe av det jeg synes er mest givende og spennende med å være styremedlem i Petro Arctic . Jeg føler et stort ansvar med å være styremedlem i en forening med et så viktig samfunnsoppdrag.  Næringen går bra, men det er også flere utfordringer som må adresseres. Sammen med et godt, bredt styre og en svært dyktig administrasjon skal vi sikre bærekraftig vekst og takle utfordringene framover til det beste for næringslivet og Nord-Norge.

Hun minner om at olje- og gassnæringen til sammen står for rundt 200.000 direkte og indirekte sysselsatte over hele landet.
- Ikke minst gir petroleumsnæringen store, positive ringvirkninger for andre næringer gjennom overføring av industrikompetanse og kultur, teknologi og gjennom ulik knoppskyting. Det er viktig å minne oss selv på hva dette eventyret har betydd, og fortsatt betyr, for norsk sysselsetting, velferd og velstand, sier Heidi Johnsen. 

Heidi mener at den største utfordringen for næringen i årene framover vil være tilgang på kompetent arbeidskraft.
- Det vil være behov for de med både yrkesfaglig og høyere utdanning. Vi må jobbe mye mer helhetlig med informasjon om ulike utdannelsenes- og yrkesretninger, og rekruttering av arbeidskraft til landsdelen.