Styreleder med klare visjoner

I tiden framover vil vi presentere medlemmene i styret i Petro Arctic. Først ut er styreleder Yngve Vassmyr.

Tett på styret

Petro Arctic har lagt vekt på å sette sammen et godt faglig og bredt sammensatt styre, der medlemmene har god kompetanse på petroleumsprosjektene på nordnorsk sokkel.  

I så måte var valget av Yngve Vassmyr som styreleder "spot on". Han er utdannet geolog fra Universitetet i Tromsø, og begynte i daværende Statoil i Harstad i 1985. Etter et par tiår i ulike lederposisjoner i konsernet, gikk ferden til Snøhvit på Melkøya, der han var driftsdirektør. I 2006 ble han ansatt for å bygge opp mindre oljeselskap med base i Tromsø. Hovedfokus i denne perioden var letevirksomhet på norsk sokkel.
- De siste 6 årene har jeg ledet Subsea 7 sitt kontor i Tromsø, forteller Vassmyr, og legger til at Subsea 7 er et av verdens største undervannsselskap som installerer havbunnsinstallasjoner.

Yngve Vassmyr, som er oppvokst i Tana i Finnmark, har altså bodd i Tromsø de siste 12-13 årene. Han har også bodd et tiår i Stavanger. 

Når vi spør han hva han synes er mest utfordrende og spennende med engasjementet i Petro Arctic, svarer han som følger: 
- Det er å sørge for at flest mulig nord-norske bedrifter kan bli leverandører i petroleumsindustrien.
Styrelederen har klare tanker om at vår bransje er en spennende bransje å jobbe i, og han har et sterkt ønske om å bidra til å promotere mangfoldet og mulighetene, både for potensielle arbeidstakere og studenter. 

Yngve Vassmyr har en visjon om at medlemsbedriftene i Petro Arctic fremstår som  foretrukne, profesjonelle og pålitelige leverandører for petroleumsindustrien.

- Jeg har også et ønske om at det etableres flere nye bedrifter og leverandører som kan skape verdier for landsdelen fremover. Det er viktig at arbeidsplassene her nord er attraktive for ungdommen, og at den virksomheten olje og gass representerer, utøves på en mest bærekraftig måte. I denne framtidsvisjonen utvikles ny teknologi, og den anvendes slik at CO2 avtrykket blir minst mulig.

 Altså ingen beskjedne tanker fra styrelederen i Petro Arctic! Det liker vi!