Ser Nord-Norge i et globalt perspektiv

For Inger Lise Svendsen var det en drøm å kunne bruke sin internasjonale utdannelse i Finnmark.

Tett på styret

 Når Inger Lise Svendsen ikke er å finne på Gagma Elektro i Hammerfest, er hun gjerne på hytta i Porsanger.
- Det var nok hovedsakelig naturen som dro meg hjem, men selvfølgelig også folket, familien og venner, sier Inger Lise, som ble mamma for halvannet år siden. Det gjør selvsagt at hun setter ekstra stor pris på å være i nærheten av familien. 

Inger Lise er oppvokst i Nesseby innerst i Varangerfjorden, og begynte på videregående i Hammerfest akkurat på den tiden da Melkøya ble vedtatt.
- Jeg visste at jeg ville være med på den reisen, sier Inger Lise. Det ble utenlandsstudier og Internasjonal Markedsføring gjennom Handelshøyskolen BI og Nanyang Technological Univercity i Singapore, før hun vendte nesen nordover. Hun har også Master of Business Administration fra Universiteter i Nord.

At hun skulle få en jobb nordpå som var svært relevant for nettopp den internasjonale utdannelsen, var mer enn hun i utgangspunktet hadde turt å håpe på. Men som mange andre har også hun erfart at muligheten for å få en spennende jobb som relativt nyutdannet er god dersom du søker deg litt ut av pressområdene. Hun startet som  markedskoordinator i tidevannsslskapet ANDRITZ Hydro Hammerfest. I dag er hun markeds- og HMSK sjef ved Gagama elektro i Hammerfest. Der har hun jobbet siden 2013.

Det å gå inn i ulike verv synes hun er en berikelse.
- Styrevervet i Petro Arctic utfordrer meg til å løfte blikket og se Nord-Norge under ett, både i et nasjonalt og i et globalt perspektiv. Det er også spennende å få kjennskap til aktivitet i hele regionen. Nord-Norge har et stort potensial både innen petroleum og andre energikilder, og vi skal være verdensledende når det gjelder å finne gode, tekniske løsninger som reduserer utslipp, mener hun.
Likevel, Inger Lise Svendsen har med seg et realistisk syn på energi.
- Selvfølgelig skal vi være bevisst og gjøre grep, men vi må klare å se at vi ikke snur verden alene.