Årets lærebedrift

Gratulerer til vår medlemsbedrift Oss-nor med prisen som årets lærebedrift i Finnmark 2019.

Medlemsbedrifter

Formålet til prisen er å skape positiv oppmerksomhet om fagopplæring i arbeidslivet. Det må vises til vedvarende og aktiv innsats for fagopplæring med høy kvalitet, samt at det må vises til god oppfølging av lærlingene. 

Oss-nor har over flere år tatt inn lærlinger i industrimekanikerfaget og CNC-maskineringsfaget. De har utviklet et lokalt konkurransedyktig fagmiljø mot de etablerte bedriftene i sør. 

I Hammerfest har de blitt et sentralt høyteknologisk verksted med fokus på lokal rekruttering. Her leverer de avanserte tjenester innen vedlikehold, inspeksjon og bearbeiding av stigerør, ventiler og andre mekaniske komponenter, spesielt rettet mot subsea og olje- og gassutvinning.

Siden 2011 har de hatt 15 lærlinger gjennom sitt system og utdannet mange dyktige fagfolk. Lærlingene har fått tilgang på bransjeledende kompetanse, kjennskap til internasjonale kvalitetssikringssystemer og utfordrende arbeidsoppgaver under trygge omgivelser.

Bedriften tar også samfunnsansvar ved å låne ut kostbart utstyr til Hammerfest VGS som Oss-nor kurser lærere og elever i. Bedrften er også aktive i å bidra til å løfte og markedsføre yrkesfagene. Dette er noen momenter fra juryens begrunnelse. 

Behov for fagarbeidere

Det er et stort behov for fagarbeidere i indstrien og vi i Petro Arctic er veldig glade og stolte av vår medlemsbedrift som bidrar med å øke statusen til fagarbeideren, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Oss-nor er en bedrift som gjennom mange år har hatt fokus på opplæring og har bl.a. brukt kompetansen ved sitt anlegg i Kristiansund for å gi en best mulig opplæring av personellet i nord, sier Kivijervi Jonassen.

Petro Arctic har tidligere fått laget en reportasje om Tage Alexander Holmgren under hans læretid hos Oss-nor, link til saken finner du her.  

Vi i Petro Arctic gratulerer vår medlemsbedrift, Oss-nor med velfortjent pris!

Oss-nor
Lærlinger
Tage Holmgren, Hamse Osman, Eskill Severinsen, Andreas S. Gaski, Petter H. Olsen, Jonas N. Johannese
Logo Oss-nor