Industrien trenger kompetanse

Equinor, Vår Energi, Apply og ABB går nå i gang med et tre-årig samarbeidsprosjekt med mål om å styrke rekrutteringen til industrien i regionen og ønsker velkommen til "kick-off" for prosjektet.

Rekruttering

Det vil være et bredt spekter av spennende jobber innen petroleumsnæringen og andre vekstnæringer i Finnmark i fremtiden. Aktørene er på jakt etter de gode tiltakene for å styrke tilgang på arbeidskraft, både til petroleumsnæringen og andre vekstnæringer i nord.

Prosjektet vil ha fokus på hvordan industrien, utdanningsinstitusjoner og myndigheter kan samarbeide for å ta tak i denne viktige utfordringen.

Prosjekteierne vet at kompetanseutvikling og utdanning er et langsiktig og kontinuerlig arbeid – og vil derfor ta tak i denne utfordringen sammen.

Prosjektet vil ha følgende fokusområder:

  • Synliggjøre spennende jobbmuligheter for ungdom, foreldre og rådgivere
    • Utdanningstilbud og samarbeid med utdanningsinstitusjoner og regionale myndigheter
  • Styrket samarbeid mellom skole og næring
  • Aktivt bidra til kompetanseutvikling i region

Som kick-off til prosjektet arrangeres det en workshop 23. oktober på Scandic hotell Hammerfest, hvor næringsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter møtes for å diskutere mulige tiltak som prosjektet bør prioritere.  

Program og påmelding

Pro Barents
Kompetanseprosjekt
Magnhild Eliassen, Trine Bredal Hauan og Karen Lene Tjoland