Last nummer 1000 fra Hammerfest LNG

Arctic Discoverer frakter last nummer 1000 fra Hammerfest LNG og lasten fraktes fra Melkøya til Bilbao i Spania.

Hammerfest LNG

Lasten består av 140 500 kubikkmeter LNG (flytende naturgass). Samlet salgsverdi for LNG-lastene siden oppstart er anslagsvis mellom 130 milliarder og 150 milliarder kroner.  I tillegg kommer verdien av LPG og kondensat.

Jeg er stolt over å kunne markere skipslast nummer tusen fra LNG-anlegget siden oppstarten i 2007. Verdiskapingen så langt fra Snøhvit og Melkøya har vært eventyrlig. Produksjonen av flytende naturgass (LNG), propan og butan (LPG) og kondensat representerer samlet sett enorme markedsverdier. I tillegg har driften av anlegget skapt arbeidsplasser og andre ringvirkninger av betydelig omfang både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

Hver femte dag er det et tankskip inne for lasting av LNG ved anlegget. Både LNG, LPG og kondensat transporteres til markeder over hele verden. 

Equinor tar del i det globale LNG-markedet for å optimalisere verdien av LNG. Siden LNG fraktes på skip og kan nå alle hjørner av verden, reagerer handelen raskt på svingninger i pris mellom regioner og i tid.

I 2018 var det globale gassforbruket ca. 3.850 bcm, og LNG dekket om lag 11 prosent av dette.  

Sikker drift av anlegget er vår øverste prioritet og er en forutsetning for god og effektiv drift. De siste årene er det også jobbet godt med å redusere CO2-utslippene fra produksjon og lasting. Våre folk gjør en fantastisk jobb hver dag for å skape gode resultater for selskapet, våre eiere og for lokalsamfunnet. Det skal vi fortsette med i flere tiår fremover, avslutter Sandvik.

Vi i Petro Arctic gratulerer Equinor og partnere med denne store milepælen.

Silje Grytbakk - Equinor
Arctic Discoverer
Equinor Hammerfest LNG
Equinor
Anleggsdirektør Andreas Sandvik