Lite olje- og gassfunn sørøst for Skarv-feltet

Shrek-brønnen er boret om lag 5 kilometer sør for Skarv-innretningen i Norskehavet, 210 kilometer nordvest for Brønnøysund.

Olje- og gassfunn

Brønnen ble boret av Deepsea Nordkapp. PGNiG som er operatør for lisens 838 har funnet olje og gass i Shrek-brønnen, om lag 5 kilometer sør for Skarv-innretningen i Norskehavet.

Dette er selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 3 og 6 millioner standardkubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet.

PGNiG og partnerne, Aker BP og DEA Norge vil vurdere å knytte funnet opp til Skarv-innretningen.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling.

Dette er første og andre letebrønn i utvinningstillatelse 838, som ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 6507/5-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 2261 meter og et målt dyp av 2285 meter under havflaten, og brønn 6507/5-9 A ble boret til et vertikalt dyp av 2134 meter og et målt dyp av 2198 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Båtgruppen i nedre jura.

Havdypet er 357 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Odfjell Drilling
Deepsea Nordkapp
llustrasjon Oljedirektoratet
Shrek-brønn i Norskehavet