Møt de tre blå næringer i direkte samtale

Under årets Nordområdekonferanse kan delegatene booke samtale med noen av de største innkjøperne i nord.

Møteplasser

Når årets Nordområdekonferanse går av stabelen i Harstad 4. – 6. november, er det med et helt nytt punkt på programmet: Møtebørsen.


─ Som delegat på konferansen kan du booke en 15 minutters en – til – en samtale med de største selskapenes innkjøpere her nord, sier prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen. Vi tar sikte på at 5-7 bedrifter fra de tre blå næringer vil være tilgjengelig for konferansedeltakerne.

De blå næringers nasjonale møteplass i nord.
Konferansen er blitt en viktig møteplass for leverandørindustrien og hovedkunder innenfor olje/gass, havbruk og maritim sektor, sier Jonassen, og oppfordrer medlemmer i Petro Arctic til å benytte sjansen til å få med seg foredrag om utsikter, marked, leverandørbehov og teknologi.

─ Målet med programmet er at vi skal være oppdatert og orientert om hva som må til for å oppnå industrivekst og ringvirkninger i Nord-Norge, og vi ønsker at konferansen skal være en viktig arena for nettopp dette, sier Jonassen.

Et viktig tema under konferanser er markedsmuligheter innen olje og gass, med fokus på Johan Castberg.
─ Her snakker vi om et av Europas største pågående industriprosjekter, hvor driftsfasen nå forberedes. Det er viktig for oss at våre medlemmer leverer høyt opp i verdikjeden i alle pågående prosjekter, og det kan derfor være veldig nyttig å være synlig når bransjen møtes, sier Jonassen.

I et av de første innleggene på konferansen vil Equinors produksjonsdirektør for Norne, Snøhvit & Aasta Hansteen, Knut Vidar Larsen, orientere om nettopp muligheter for nordnorske leverandører nå, og fremover.

Et annet svært relevant og viktig fagfelt er overføring av kunnskap mellom bransjene. Har olje og gass, havbruk og maritim næring noe å tjene på ved å samarbeide om teknologiløsninger, særlig sett ifht FN´s bærekraftsmål? Dette blir besvart fra scenen av bla DNV GL og NTNU Energy Transition Initiative.

Se hele programmet og meld deg på her: www.nord-konferansen.no

Nordområdekonferansen
Johan Castberg
Petro Arctic
Prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen