Oljebransjen deler sikkerhetserfaringer

Oljesektoren er et godt eksempel når det gjelder HMS og ulykkesforebygging. Det har Tromsø Havn lært av.

 

Næring

Det er Norsk olje og gass som i samarbeid med Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) har utarbeidet en rapport som viser mange eksempler på nettopp dette.

Et av eksemplene i rapporten handler om Tromsø havn, som er en av Norges største fiskerihavner, og et viktig logistikk-knutepunkt. Der er offshorekompetanse blitt benyttet for å videreutvikle og forbedre det interne HMS- og kvalitetssystemet.

I rapporten kommer det fram at Tromsø Havn ønsket et høyest mulig sikkerhetsnivå for sine ansatte. Dette er krevende i en bedrift som har mange forskjellige oppgaver innen havnedrift og sjøbasert næringsutvikling.

Systemet for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er blitt videreutviklet av ansatte med erfaring fra blant annet olje – og gassindustrien. «En sentral del er at alle uønskede hendelser og forhold registreres og behandles i avvikssystem for å identifisere bakenforliggende årsaker og forbedringstiltak,» heter det i rapporten.

En større risikovurdering og en Sikker-jobbanalyse ble gjennomført før utskiftning av fendring langs kaifronten.  Da denne arbeidsoperasjon gikk under det som arbeidstilsynet beskriver som unntaksvise løft av personer, ble det foretatt en ekstern bruksgodkjenning av løfteutstyr og løftekurv spesifikt for denne arbeidsoperasjon. Før oppstart av arbeid ble det i tillegg gjennomført en Sikker-jobbanalyse med tilhørende utstyrssjekk.

Du kan lese mer om dette arbeidet ved Tromsø Havn HER

 

 

Foto: Tromsø Havn