Nytt gassfunn i Nord-Norge

Funnet bekrefter nok en gang Norskehavets betydning for vår aktivitet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Gassfunn

Det er Equinor og partnerne AkerBP og Wellesley Petroleum som har funnet gass i letebrønnen Ørn 230 km vest for Sandnessjøen. Stedet ligger i nærheten av Marulk-feltet i Norskehavet. Utvinnbare ressurser er anslått til 8 - 14 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, dette tilsvarer ca det samme som gassvolumene som finnes på Goliat i Barentshavet. 50 - 88 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er gode nyheter. Ørn-funnet viser mulighetene som fortsatt finnes på norsk sokkel, og bekrefter nok en gang Norskehavets betydning for vår aktivitet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel Nick Ashton. 

For leverandørindustrien i Nord Norge og ikke minst basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen på Helgeland er dette meget gode nyheter. Dette funnet føyer seg inn i rekken av flere funn i samme område de siste årene, og vil gi betydelige ringvirkninger til industrien i årene som kommer. Disse funnene skaper ikke bare ny aktivitet, men bidra også til å forlenge den betydelig aktiviteten som er knyttet til drift og vedlikehold av Skarv, Norne og Aasta Hansteen i mange år fremover, sier en fornøyd direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Brønnen ble boret av boreriggen West Phoenix til et vertikalt dyp på 4147 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tilje-formasjonen i tidlig jura. Havdypet er 332 meter.