Leverandører fra nord sentrale i dybderekord  

Aldri har det vært produsert gass på så dypt vann som på gassfeltet Snefrid Nord. Nordnorske bedrifter har vært sentrale.

Ringvirkninger

Brønnrammen til Snefrid Nord står på 1.309 meters dyp og ligger nord for Polarsirkelen. 1. september startet Equinor og partnerne produksjonen fra gassfeltet Snefrid Nord, det første funnet som er knyttet opp til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Flere leverandører fra Nord-Norge har hatt viktige og store leveranser i dette prosjektet. Brønnrammen og sugeankeret er levert av Aker Solutions i Sandnessjøen, som også leverte brønnrammer til Aasta Hansteen. Momek i Mo i Rana har bygget og levert sammenkoblingsutstyr (PLET) til Snefrid Nord.

For logistikkbasene på Helgeland har oppdragene til utbyggingen av Aasta Hansteen vært en av hovedaktivitetene over mange år, sammen med oppdragene til Norne og Skarv gir dette betydelig ringvirkninger i Nordland.

─ Her hos oss er det full trøkk. Akkurat nå jobbes det med flere undervannsrammer til Barentshavet, og i verkstedhallen til Aker Solutions klargjøres det for bygging av flammebommen til Johan Castberg skipet, sier en engasjert Fredrik Nordnes, (bildet t.h.) ansvarlig for oppfølging av Johan Castberg prosjektet i Sandnessjøen.

Også Siri Espedal Kindem i Equinor, direktør for utvikling og produksjon nord, synes det er gledelig å se at Snefrid Nord-prosjektet og Equinors øvrige aktivitet gir ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten.
─ Dette er viktig for oss, sier Espedal Kindem, og fortsetter:
─ Det er flere interessante prospekter og funn rundt oss, og nå som infrastruktur er på plass, er det mulig å utvikle dem. Det blir mer attraktivt å lete rundt plattformen og langs rørledningen. Allerede nå er det stor leteaktivitet, og flere funn i området, sier Kindem, og legger til at hun er sikker på at vi skal kunne utvikle pioneren på dypt vann i Norskehavet til noe mye mer enn det som nå er satt i drift.