Nye oppdrag til Aker Solutions i Sandnessjøen

Aker Solutions i Sandnessjøen ble nylig tildelt to oppdrag for Equinor på Norne.

ringvirkninger

Det ene oppdraget er en engineeringsstudie for trykkbeskyttelse av WI svivel. Det andre oppdraget omfatter et online annulus overvåkingssystem av de 6 stigerørene på Norne trykkbeskyttelse. Dette er allerede i gang, og vil ha en varighet til høst 2020.

Fornøyd lokasjonsleder
─ Vi er svært fornøyde med å vinne V&M arbeid for Equinor i Norskehavet. Det er også nytt at engineeringsavdelingen vår i Sandnessjøen skal jobbe for Equinor og Norne. Vi skal gjøre vårt beste for at Equinor blir fornøyd med disse to oppdragene, og at det vil sikre mer arbeid til Sandnessjøen, sier lokasjonsleder Anbjørg Skjerve.

Samarbeid
I oppdragsperioden vil flere disipliner vil være i sving, hvor instrument - og kontrollsystem vil utgjøre en stor del av arbeidsomfanget på begge oppdragene. Arbeidsomfanget vil også omfatte fabrikasjonsarbeid som skal utføres ved Aker Solutions sitt anlegg på Strendene, og Aker Solutions sitt kontor i Trondheim vil også være involvert i disse oppdragene, og bidra med både oppgaver og støtte underveis.

 Høyt oppe i verdikjeden
─ Ingenting gleder oss mer enn nyheter om oppdrag til nordnorske leverandører. Vi har et sterkt fokus på ringvirkninger og arbeidsplasser i nord, og dette er nok et eksempel på at nordnorske bedrifter ligger godt an når det gjelder direkteleveranser til operatørselskapene. I 2018 var dette tallet ca 70 % av totalleveransene fra landsdelen, og vi gleder oss over at våre medlemsbedrifter leverer høyt oppe i verdikjeden. Dette vil fortsatt være en av våre kjernesaker, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.