Kirkenes vinner kontrakt for fabrikasjon

CCB Subsea har blitt tildelt kontrakt fra Equinor for fabrikasjon og klargjøring av Cap-X™ strukturer for boreoperasjoner. Arbeidet skal utføres i Kirkenes i samarbeid med Kimek.

Ringvirkninger

Nok en milepæl
Tildelingen representerer en videreføring av samarbeidet som ble etablert høsten 2017. CCB ble da tildelt kontrakt av Equinor for demobilisering, preservering og modifisering av Cap-X™-strukturer og arbeidet ble utført i samarbeid med Kimek i Kirkenes. Denne kontrakten er en større EPC-kontrakt (ingeniørtjenester, innkjøp og konstruksjon) og starter med umiddelbar virkning og vil strekke seg inn i 2020.


Denne kontrakten representerer en strategisk milepæl i vår satsing innen Subsea & Drilling. Vi er svært glade for denne tildelingen og allerede i gang med anskaffelsesarbeidet med henblikk på første leveranse før jul, sier Cristian Valdes Carter, viseadministrerende direktør i CCB.

Kontrakten har en betydelig økonomiske ramme samtidig som den legger til rette for andre og mer langsiktige virkninger. Kontrakten styrker grunnlaget for vår videre satsing i nord, avslutter Valdes Carter.


Dette er en anerkjennelse av de lokale leveransene i forrige prosjekt, og samtidig en bekreftelse på vår konkurransedyktighet nasjonalt. Kirkenes befester sin posisjon som leverandør av tjenester til petroleumsindustrien, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek. - All honnør til Equinor, som nok en gang beviser at de tar hele landet i bruk, sier en fornøyd Mannsverk.

Konkurransedyktige leveranser gjennom samarbeid
Det er gledelig å registrere økt petroleumsaktivitet i Kirkenes. Dette er kompetente leverandører vi har samarbeidet med over tid og som har vist god evne til å levere på komplekse oppgaver. Tildelingen bekrefter vårt inntrykk av at industrien i nord stadig blir mer konkurransedyktig, og derigjennom kan konkurrere om de mange mulighetene vi ser komme i årene fremfor oss, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Norskehavet og Barentshavet i Equinor.


Dette er en meget gledelig nyhet, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Denne kontrakten viser at målrettet arbeid gir resultater, og vi i Petro Arctic er veldig fornøyd med at vi ser en stadig økning av ringvirkningene fra petroleumsnæringen også i Øst-Finnmark. Det er gjennom oppdrag man øker den lokale verdiskapningen og øker kometansen til lokale leverandører. Gratulerer så mye til Kimek, CCB og hele industrimiljøet i Kirkenes med kontrakten, sier Kivijervi Jonassen.