3,8 milliarder levert fra Nord-Norge i 2018

3000 er sysselsatt i oljenæringen. Den spådde veksten kom, og leverandørene forventer
ytterligere vekst for 2019 og 2020.

Ringvirkninger

I en tøff konkurranse i et krevende globalt marked så vokser leverandørindustrien i nord og nærmer seg årlige leveranser på 4 milliarder.
- Dette er gode nyheter for samfunn og næringsliv i Nord-Norge, sa direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, da årets Levert-rapport ble presentert av Kunnskapsparken Bodø i dag.

─ Våre medlemsbedrifter tror på fremtiden til petroleumsnæringen i nord, de er godt rustet for framtidig oppdrag og kommer til å vokse videre i årene som kommer, sier Giæver

Klatrer i verdikjeden

Ca 70 prosent, eller 2,6 milliarder kroner av leveransene i 2018 var direkteleveranser til operatørselskapene.
─ Våre medlemsbedrifter har bevegd seg opp i verdikjeden og aldri tidligere har andelen bedrifter som hadde direkteleveranser vært høyere. For Petro Arctic har dette vært en kjernesak helt siden etableringen i 1997. Vi gleder oss over denne utviklingen, sier Kjell Giæver

Det er hardere kamp om de rette folkene

Skal veksten fortsette er vi helt avhengig flere som vil jobbe i nord.  Det er hardere kamp om de rette folkene, og arbeidsmarkedet er i ferd med å stramme seg til. I Nord Norge blir ungdomskullene stadig mindre, og allerede i 2024 vil flere nordlendinger være på vei ut av arbeidslivet enn de som skal inn.
 ─ En bevisst strategi for rekruttering av ung arbeidskraft og rekruttering til landsdelen vil være avgjørende for at våre medlemsbedrifter i Nord- Norge skal vokse og at kompetansen og ringvirkningene skal skapes i nord, sier styreleder i Petro Arctic, Yngve Vassmyr.

Vekst i hele Nord-Norge

I Finnmark er leveransene seg på over 2 milliarder per år, og Hammerfest har etablert seg som det ledende petroleumsclustert i nord.
─ Det er svært gledelig at også industrien i Nordland og Troms viser betydelig vekst. Økt olje- og gassaktivitet utenfor kysten gir ringvirkninger på land, avslutter Giæver.