Strålende fornøyd lærling

Elektrikerlærling i Equinor, Bertil Holmen (20) ,møtte nylig bransjen på dialogmøte i Lofoten. Der delte han sine tanker om en fremtid i olje - og gassnæringen.

Rekruttering

Equinor hadde i år rekordstor søkning på sine 151 ledige lærlingeplasser. 35 av de ferske lærlingene er jenter. 1700 hadde søkt, og ungdommene kom fra 18 forskjellige fylker.
─ Vi har til enhver tid 300 lærlinger i selskapet, fordelt på 12 fag. Den store interessen for å være lærling hos oss viser at de unge oppfatter Equinor som en fremtidsrettet bedrift som tenker i fornybar retning, sier Equinors Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge. Han var til stede under dialogmøtet i Lofoten, og hørte med stor interesse på hva som ble utslagsgivende for at Bertil valgte nettopp denne bransjen.

  ─ Jeg er strålende fornøyd med den oppfølgingen jeg har fått som lærling hos Equinor, sier Bertil. Han var nylig til stede under Equinors dialogmøte mellom oljebransjen og næringslivet i Lofoten, og fortalte om sine erfaringer som elektrolærling på Troll C – plattformen, og om sine fremtidstanker.

Allerede på ungdomsskolen visste Bertil Holmen at han ville ha et energirelatert yrke.
─ Min interesse for oljebransjen ble vekket gjennom et prosjektarbeid om energikilder i ungdomsskolen. Jeg var den eneste som valgte fossile energikilder, og læreren min linket meg opp mot ulike utdanningsvalg, forteller Bertil, som kommer fra en familie med tradisjoner innen elektrofaget.

─ Det var ikke så mye oppbacking å få underveis, for den generelle holdningen var at i oljebransjen får du aldri jobb, sier Bertil, som valgte å gå motstrøms.
I denne prosessen ble Equinors tilstedeværelse på utdanningsmesser en viktig faktor.
─ Kontaktpersonen der betrygget meg, og gav meg svar på alt jeg lurte på, sier Bertil.

Over nyttår avlegger Bertil fagprøven i Bergen, og er klar for å søke jobb. Og det er i Equinor han ønsker å bli.
­─ Selv om jeg også i et kortere tidsrom har vært utplassert i en bedrift på land for å nå alle læreplanmålene, har jeg nå fått en kompetanse som er spisset mot det å jobbe på plattform.

Bertil mener det er et stort pluss at han har kunnet bo hjemme i lærlingperioden. Det ønsker han å fortsette med.
─ At jeg har kunnet skatte til hjemkommunen min, og bidratt på den måten, har vært viktig for meg, sier den samfunnsbevisste 20-åringen.

Arbeidsoppgavene om bord har dreid seg om den daglige rutine rundt vedlikehold av anlegget, fra forenklet vedlikeholdsarbeid til rutinejobber og inspeksjoner. Elektrikerfaget krever nøyaktighet og god systemoversikt.
 - En god miks mellom det uforutsette og det planlagte, nok til at ingen dager ble like, og at det aldri ble kjedelig, sier Bertil.

Så fornøyd har han vært, at lillebror Brage (t.h.) nå har startet på samme yrkesvei, med lærlingeplass på plattform som mål.
─ Jeg er sikker på at fremtiden i bransjen blir spennende. Jeg ønsker å være med og forvalte ressurser på en god måte, og det gjør en best innenfra.
Bertil har ikke opplevd å bli stilt til veggs for sitt yrkesvalg på en usaklig måte.
─ Det går fint an å ha en respektfull dialog selv om man er uenig. Jeg har opplevd å bli tatt godt i mot i bransjen, og bidrar gjerne for å rekruttere flere. Jeg opplever at ungdom har lite kunnskap om bransjen, og hva den har betydd for norsk industri og velferd. Jeg mener at jeg har fått en god erfaring, uansett hva som skjer i fremtiden, avslutter 20-åringen fra Vågan i Lofoten.