Forutsigbar fremtid i nord?

Muligheter og utfordringer for olje – og gassnæringen i nord er hovedtema når Petro 2019 arrangeres for 18. gang.

 

Møteplasser

Det er i Harstad det foregår, og tidspunkt er 27. august.

Påmelding kan du gjøre HER

Årets tittel er «Forutsigbar fremtid i nord», og flere spennende tema står på programmet.

Et tema er eksempelrapporten som med all tydelighet viser at oljenæringen rett og slett gjør Norge sikrere, og at sikkerhetstenking og metoder fra oljenæringen blir brukt bredt i andre næringer. Det er Norsk Olje og Gass som  i samarbeid med Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) står bak prosjektet som blant annet dokumenterer at klatrere som monterer vinduer på Munch-museet, moderne byggeteknikk  - og kartlegging av 2500 år gamle skipsvrak i Svartehavet, nyter godt av bransjens fokus på å få ned risikonivået. Hele rapporten presenteres på konferansen. 

At sikkerhetstenkning og metoder fra oljenæringen blir brukt bredt i andre næringer, er bare ett av flere spennende tema som vil bli presentert på konferansen. Flere sentrale operatørselskap vil presentere hva forutsigbarhet betyr for dem. Videre vil konferansen belyse hvilke etiske problemstillinger bransjen må ta stilling til, og ikke minst hva de unge tenker om vår næring.

Ringvirkninger og økonomiske utsikter bli belyst i inspirerende foredrag, og diskusjon rundt den nylig offentliggjorte Levert-rapporten vil sette nettopp ringvirkninger på dagsorden.

Vi oppfordrer flest mulig fra vår bransje til å ta turen til Harstad og dette viktige arrangementet. 

Meld deg på HER