Energieffektivitet i ryggmargen

Niklas Zachariassen Røeggen (27) har nådd målet om stilling som petroleums – og gassingeniør i Equinor.  Økonomisering i viktige prosesser blir en del av hverdagen.

Ung i nord

Han tar både miljøtenking og utvikling av hjembyen Hammerfest på ramme alvor, Niklas Zakariassen Røeggen. Og mens vi andre sparker i gang hverdagen, kan han enda nyte noen fine uker på familiens feriested på Sørøya. En helt utmerket oppladning til stillingen som ingeniør ved prosessavdelingen ved Equinors anlegg på Melkøya. 

─ Det blir spennende å ta fatt på nye oppgaver, og jeg regner med at jeg vil jobbe mer prosjektbasert, blant annet i forhold til installering av nye prosessmoduler, sier Niklas, som etter endt utdanning i Tromsø fikk med seg erfaring fra et fiskeoljeanlegg, før han gjorde det han alltid hadde ønsket: Flyttet hjem for å jobbe i byen der han vokste opp.
─ Jeg startet med å søke en stilling som prosessoperatør, og med en fot innenfor søkte jeg en stilling som var utlyst internt.

På bildet (t.v.) er Niklas en del av røykdykkerteamet, noe som er frivillig, men en viktig del av sikkerhetsarbeidet på anlegget. 

Niklas har gjort sine veivalg ut fra en sterk tro på at en god miks av flere års praksis og god teoretisk og teknisk innsikt er viktig for å bli ettertraktet i bransjen. Da Kjemi - og prosesslinja ved Hammerfest videregående skole kom i gang, var han en av dem som var helt klar på at det var den veien han ville gå.
─ Men da jeg begynte som lærling hos daværende Statoil i 2010, valgte jeg å være på laboratoriet, og tok fagbrev som laboratorietekniker. Under lærlingtiden var jeg en del ute i anlegget og hentet inn prøver, analyserte og tok målinger, og ble mer og mer interessert i kjemi. Jeg så også hvordan prosessingeniørene jobbet, og forstod etter hvert mer av hvorfor de trengte akkurat de målingene de spurte etter, sier Niklas, og nevner utslippstall, vannprøver, samt alt av gasser og væsker som er å finne på olje – og gassanlegg.

Veien gikk videre til Tromsø og forkurs over ett år, for deretter å begynne på prosess – og gassingeniørstudiet. En stor overgang fra praksisfeltet til det å skulle konsentrere seg om teoretiske fag på fulltid.
─ Mange av fagene var direkte rettet mot anlegg som på Melkøya, blant annet kuldeteknikk.

Dermed føler han seg godt skodd for de utfordringene som venter.  
At han i tillegg er en stor tilhenger av byen sin, og gleder seg over alle positive ting som har skjedd i kjølvannet av aktiviteten som næringen har ført meg seg, gjør at han er svært fornøyd med nå å ha etablert seg i hjembyen.
Niklas har gjennom oppveksten sett hvordan aktiviteten innen olje og gass endret en liten by i Finnmark til et levende kultursentrum med tilbud for enhver smak. Selv har han en fem år gammel sønn som i Hammerfest har alle tilbud pappaen mener at han bør ha.
─ Det er her jeg vil at Marcelius skal vokse opp.