Sommerhilsen fra lyse nord

VI går sommeren i møte med en rekke suksesshistorier om lønnsom produksjon i vår vakre landsdel.

Kronikk

Om så langt ikke så varm, så er sommeren i Nord-Norge lys og frodig, og vi gleder oss til å sette ned tempoet i noen korte sommeruker. Noen gjør som fiskebonden gjorde mellom hesjing og pløying: Han nøt sommernettene, dro småsei og håpet på gløtt av midnattssol. Lys ble lagret til mørke dager og ubegripelig slit.

I dag er slitet av en annen karakter, men likevel. Vi trenger denne pulssenkingen. For sannelig jobbes det hardt rundt om i landsdelen vår.

Vi i Petro Arctic har gleden av å ta store deler av aktiviteten knyttet til Olje - og gass sektoren på pulsen. Og vi vet at det produseres. Det vi også med stor glede konstaterer, er at bransjen i større og større grad synes å få øynene opp for at det er lønnsomt å produsere i nord, og at leveranser fra nord-norske bedrifter er svært konkurransedyktige.

Da Site Manger for Johan Castberg-prosjektet i Sandnessjøen, Fredrik Nordnes, i vår kunne trekke pusten dypt etter for første gang å ha sendt nordover 720 tonn bunnrammer, konstaterte han at produksjon i nord hadde vært svært vellykket, målt både i forhold til tidsbesparelse, kostnader og kvalitet. 

Da forskingsresultatene rundt Goliat-rapporten lå på bordet, var det nærhet mellom base og driftsorganisasjon som ble framhevet som en uvurderlig suksessfaktor.

Og da borerigg lå til kai i Hammerfest for vedlikehold, var besparelsen målt i ren seiletid hele to uker. Det sier seg selv at her er det store miljømessige og kostnadsmessige gevinster å hente.

Slik kunne vi fortsatt, men vi lar sommerlyset bestemme. Vi tar pause nå, før høstens milepæler drar oss framover. En av de første kommer 26. august. Da får vi presentert Levert-rapporten 2018. Det knytter seg stor spenning til de ferske tallene.

Petro Arctic skal fortsette jobben for at våre 400 medlemsbedrifter skal få ta del i den aktiviteten som vår bransje står for i landsdelen. Vi skal fortsatt prege historien gjennom arbeidsplasser som skapes, og samfunn som bygges.

Og vi skal fortsatt fortelle historiene om unge mennesker som finner sitt livsgrunnlag i jobber de trives med, noe som bidrar til permanent bosetting og verdiskaping i landsdelen vår.

God sommer!

Kjell Giæver