Lokale leveranser ved ombygging av Stril Barents

Gagama Elektro og Hammerfest Industriservice sikrer seg kontrakter ved ombyggingen av supplyfartøyet.

Ringvirkninger

Vår Energi og Simon Møkster Shipping AS har avtalt en oppgradering av fartøyet Stril Barents som innebærer montering av landstrømtilkobling, kombinert med en batteriløsning for energilagring om bord. Systemet vil kunne gi bedre kontroll og høyere sikkerhetsmarginer da det installeres i tillegg til eksisterende motorer om bord, melder Møkster i en pressemelding.

Under krevende operasjoner til havs som for eksempel dynamisk posisjonering kan det oppstå større variasjoner i energibehov. Batteriet vil her virke som en energi-buffer som leverer nødvendig energi umiddelbart. Batteriet vil kunne virke som ren nødkraft og dermed kan en i gitte tilfeller stoppe ned en forbrenningsmotor og dermed spare store mengder drivstoff samt oppnå betydelig utslippsreduksjoner.

Første milepæl i arbeidet ble nådd i januar i år når landstrømsanlegget ved Polarbase i Hammerfest var ferdigstilt og klart til bruk. Ved landligge ved forsyningsbasen kan skipet nå kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff, samt utslipp, melder Møkster.

Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2019. Hovedleverandører vil være Vard og Kongsberg Maritime. De lokale leverandørene, Gagama Elektro og Hammerfest Industriservice er begge tildelt kontakter for ombyggingsarbeidet som skal foregå om bord.

Gagama Elektro skal skal blant annet installere kabling og stå for ombygging av elektrotavler og Hammerfest Industriservice skal stå for mekanisk installasjon, rør og annet sveisearbeid.

Vi gratulerer våre dyktige medlemsbedrifter med oppdraget, og er veldig glade for at Møkster og Vår Energi finner lokale leverandører konkurransedyktige, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Ikke minst setter vi stor pris på at selskapene har høyeste fokus på oppgraderinger som både bedrer sikkerheten og reduserer utslipp ved operasjoner i Barentshavet sier hun.

Stril Barents