Vellykket leverandørdag i Hmmerfest

Et 20-talls nordnorske bedrifter møtte Vår Energi

Industri

Vår Energi fikk 23. mai møte et tjuetalls nordnorske bedrifter for å fortelle om hvordan de jobber med sin kontraktsportefølje. Til stede var blant annet Annethe Gjerde, Contracts & Procurement Manager for operations i Vår Energi, og hun understreket ønsket om å ha sterk fokus på leveranser fra nord.


Gjennomgangstonen var et klart ønske og en sterk ambisjon om å utvikle samarbeidet med nordnorsk leverandørindustri.  
Under leverandørdagen var det flere bedrifter som benyttet seg av muligheten for en-til-en møter med representanter for Vår Energi. 


- For oss er det viktig at leverandørdagen blir en arena for dialog så vel som for informasjon, sier prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina K. Jonassen. Hun mener bestemt at bedriftene som prioriterte leverandørdagen, satt igjen med denne muligheten. 
- Vi ønsker å bidra til sterke nettverk i nord, og der er en slik leverandørdag en utmerket arena, sier Jonassen, som benytter enhver anledning til å styrke posisjonen til nordnorske leverandører, på vegne av leverandørnettverket Petro Arctic. 


Bjørn Ove Kristensen, Contract Administration Support i vår energi
( til venstre på bildet)  og Arne Morken fra Equinor i Bergen var begge til stede som sentrale personer når det gjelder anskaffelser.