Utskiping fra Sandnessjøen

Bunnrammer produsert i Sandnessjøen ankommer endelig Hammerfest

ringvirkninger

De tre ferdigstilte bunnrammene ble før helga lastet om bord i båt i Sandnessjøen. 

Fredrik Nordnes, (bildet) Site Manager for Johan Castberg - prosjektet i Sandnessjøen, er svært fornøyd med at produksjon i nord viser seg å være svært vellykket, målt både i forhold til tidsbesparelse, kostnader og kvalitet. 

- Båten hadde nærmest gått i skytteltrafikk mellom Polen, Egersund og Hammerfest før den kom hit for å hente de tre ferdigstilte bunnrammene, forteller Fredrik Nordnes, som fikk ei travel, men svært spennende 17. - maihelg. 
Først da til sammen 720 tonn bunnrammer var forsvarlig lastet, kunne han puste ut. 
- Båten hadde kjøreflak ombord, og rakk en lasting per flo, forteller han. Etter ombordkjøring blir lasten balansert mens en venter på neste flo og mulighet for lasting. 
- Altså en nokså tidkrevende prosess, men alt gikk etter planen, og uten HMS-uhell, sier Nordnes, spesielt opptatt av det siste. 

Det er stor aktivitet i hallene hos Aker Solutions i Sandnessjøen, og produksjonen av de tre neste bunnrammene til det Equinor-opererte Johan Castberg-feltet er allerede i gang. Disse er planlagt ferdigstilt i månedsskiftet august / september. Til sammen sysselsetter bygging av flammebom, satelitter og bunnrammer rundt 100 personer. 

Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, gleder seg over denne viktige milepælen. 
- Som jeg tidligere har sagt, dette er et godt eksempel på hvordan det kan skapes betydelige ringvirkningene i nord av petroleumsaktiviteten i havet utenfor landsdelen. Vi heier fram viktige industriarbeidsplasser, og kan ikke få understreket nok at så lenge vi sparer både tid og penger uten å fire på kvaliteten, finnes det ikke argumenter for at produksjon skal skje utenfor vår landsdel, sier Kjell Giæver, som også benytter sjansen til å minne årets Equinor Supplier day arrangeres av Petro Arctic i samarbeid med Offshore Nordland og Olje- og gassklynge Helgeland.

Påmelding kan gjøres HER 


Bildet viser Kjell Giæver sammen med Fredrik Nordnes under et nylig bedriftsbesøk i Sandnessjøen. 

Equinor
Bunnrammer