Leverandørdag Vår Energi

Vår Energi inviterer i samarbeid med Petro Arctic til leverandørdag i Hammerfest 23. mai. Vår Energi ønsker å møte nordnorsk leverandørindustri for informasjon og dialog, sier Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi og Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Møteplasser

Vår Energi ønsker å møte nordnorske bedrifter for å fortelle om hvordan vi arbeider med vår kontraktsportefølje, sier Annethe Gjerde, Contracts & Procurement Manager for operations i Vår Energi. Vi ønsker å informere om hvordan kontraktsporteføljen i selskapet er satt sammen etter fusjonen, samt si litt om hvilke fokusområder vi vil ha på kort og lang sikt. Vi håper vi med denne dagen får samlet leverandørindustrien for å gi et bilde av vårt fokus på nord og leverandørklyngen som er etablert i regionen, sier Gjerde.

Vår Energi har et sterkt fokus på nordnorske leveranser og vi har klare ambisjoner om å opprettholde det gode samarbeidet vi har med nordnorsk leverandørindustri, sier industrikoordinator Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi.

En rapport fra NORCE som nylig er publisert viser at driften fra Goliat gir betydelige ringvirkninger i regionen. Rapporten viser at aktiviteten fra Goliat sysselsetter rundt 500 personer årlig i Finnmark, og at det leveres varer og tjenester fra nordnorske leverandører for ca. 430 mill. NOK pr. år. Vi arbeider hele tiden med å se på muligheter for å øke andelen nordnorske leveranser, og det er derfor viktig for oss å etablere møteplasser som dette for å bli ennå bedre kjent med leverandørindustrien i nord, sier Dahl.

Vi Petro Arctic er glade på vegne av våre medlemmer at Vår Energi arbeider aktivt og målrettet for å øke andelen av nordnorske leveranser i forbindelse med sin aktivitet i landsdelen, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic. Dette er en trend vi har sett gjennom mange år og vi er veldig fornøyd med å få tallfestet de gode resultatene i NORCE-rapporten om regionale ringvirkninger, sier hun.

Olje- og Gassforum Hammerfest vil presentere den voksende leverandørklyngen som er etablert i regionen og si litt om hvilken kompetanse og kapasitet som kan tilbys lokalt. For de av leverandørene som ønsker vil det også bli mulighet til å booke 1:1 møter med representanter fra Vår Energi.

Vi oppfordrer våre medlemmer som ønsker å levere til Goliat, eller andre av Vår Energis installasjoner på norsk sokkel om å delta på leverandørdagen, samt booke møter for å presentere sin virksomhet for relevant anskaffelsespersonell i selskapet, sier Kivijervi Jonassen.

Arrangementet avholdes på Scandic Hotell Hammerfest 23. mai fra kl. 0900 og avsluttes med lunsj ca. kl. 1200. 1:1-møtene gjennomføres etter lunsj.

Velkommen!

Link til program og påmelding.

Vår Energi