Offshore Nordland 2019

Helgeland Regionråd, Petro Arctic og Olje- og gassklynge Helgeland ønsker velkommen til årets konferanse i Sandnessjøen 4.-5. juni.

møteplasser

Helgeland Regionråd skal på nytt, i samarbeid med Petro Arctic og Olje- og gassklynge Helgeland, arrangere olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 4. og 5. juni 2019. Årets konferanse er den 20. i rekken.

Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for næringslivs- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av olje og gass aktiviteten i Norskehavet og i nordområdene.

Årets konferanse har følgende hovedtemaer;

  • Nåværende og kommende prosjekter – Norskehavet i fokus
  • Rekruttering og bosetting – Er vi konkurransedyktige i nord eller taper vi mot sentraliseringskreftene?

 

Nåværende og kommende prosjekter – Norskehavet i fokus!

Investeringene rundt Norne, Skarv og Aasta Hansteen, sammen med Polarled, viser oss at Norskehavet fortsatt er under utvikling. Samtidig opplever vi økt eksport av gass til det europeiske markedet. Vi får høre fra aktuelle innledere om de pågående og kommende prosjekter til de selskapene som ser potensialet i Norskehavet.

I tillegg får vi et spennende innlegg fra Aker Solutions, som en forsmak på neste års konferanse, om havvind og deres tanker om dette her nord.

Rekruttering og bosetting – Er vi konkurransedyktige i nord eller taper vi mot sentraliseringskreftene?

Aktiviteten flytter nordover, ungdom flytter sørover. Har vi det som trengs for å rekruttere kompetent arbeidskraft til næringen i Nord-Norge? Hva opplever næringen i Nord-Norge og her på Helgeland? Og hva kan vi gjøre? Hva tenker lokale og regionale aktører i bransjen, og ikke minst, hva tenker lokale, regionale og sentrale politikere?

For mer info og påmelding: www.offshorenordland.no