67 vindmøller til Grøtsund

Vindmølletårn, vindmølleblad og motorer skal lagres på Grøtsund og ivaretas av vår medlemsbedrift, Tromsø Havn.

Ringvirkninger

Skipet Huanghai Developer anløp Grøtsund havn- og industriområde i Tromsø sist fredag.

20 komplette vindmølletårn i 60 seksjoner skal losses og lagres på logisitkkområdet som er konstruert for tungløftoperasjoner. Totalt veier tårnene over 4 000 tonn og lossingen vil pågå fram til tirsdag 16. april.

Dette er et prosjekt Tromsø Havn har jobbet med i flere år for å få til Grøtsund havn- og industriområde. Tromsø Havn ønsker å posisjonere seg innenfor vindsegmentet – nå er det første store prosjektet på plass.

Flere skip vil de neste seks månedene anløpe Grøtsund for så å flytte vindmøllene til Nordfjordbotn på Kvaløya for videre transport til fjellet og sammenstilling til Raudfjell/Kvitfjell vindmøllepark.

Vi i Petro Arctic er glade på vegne av vår medlemsbedrift Tromsø Havn, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Etter lang tids måltettet arbeid har de nå vunnet oppdrag også innen vindkraft. Vi gratulerer og ønsker lykke til med oppdraget.

Tromsø Havn