Havromsleverandørene samles til felles kompetanseprogram

Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) ber om innspill fra leverandørbedriftene på hvilke områder de ønsker et kompetanseløft

KOMPETANSE

UNDERSØKELSEN FINNER DU HER

LU Havtek har satt følgende hovedmål: Å bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby produkter og tjenester til havromssektoren.

Med havromssektoren menes: Havbruk, olje og gass, fiskeri samt maritim sektor. LU Havtek skal være et program som omfavner crossover tematikk mellom alle disse sektorene. Eksempel på slik tematikk kan være: Eksponerte områder, teknologiutfordringer, markedsadgang og total leveranser. LU Havtek ønsker å legge til rette for at leverandører som ønsker å utvide sitt marked innenfor havromssektoren skal få mulighet til dette.  

LU Havtek er ikke er ment å konkurrere med initiativer som allerede er etablert i hver enkelt sektor, men heller spille på lag og kunne bistå og samarbeide der det er anledning for det. 

Vi ønsker å høre leverandørenes innspill på hva dette leverandørutviklingsprogrammet bør inneholde. Derfor ber vi dere om å svare på en liten spørreundersøkelse om hvem dere er, hvilken sektor dere leverer til og hvor dere ønsker et kompetanseløft. Denne informasjonen vil være med å legge grunnlaget for innholdet i programmet som starter høsten 2019.

LU Havtek er et program som er initiert av Equinor, Aker BP og Innovasjon Norge, med Kunnskapsparken Bodø, Midt-Troms Næringshage og Halti Næringshage som prosjektleder.