Større ringvirkninger fra Goliat enn forventet

Nærmere 500 årsverk er knyttet til Goliat, de fleste i Finnmark

Ringvirkninger

- Et suksesskriterium for å ha fått så store effekter, er nærhet mellom base og driftsorganisasjon. Vi snakker om en fullverdig organisasjon som ligger lokalt.
Det sier seniorforsker i NORCE ( tidligere Norut), Stig Karlstad. 
Videre nevner han krav til hovedkontraktørene om lokale bidrag som en suksessfaktor. 

Den ferske forskningsrapporten fra NORCE foreligger ferdig om kort tid. Den er basert på regnskapstall fra Vår Energi, samt en rekke intervjuer med leverandørklynger langs hele kysten av Nord-Norge. Den viser ikke bare direkte tall, men tar også med effekten av økt aktivitet rundt direkte ansatte og leveranser til virksomheten.

Rapporten viser at Finnmark er den store vinneren. Sysselsettingseffekten i region Troms-Finnmark ligger på mellom 440 og 470 årsverk, hvorav hele 90-95 % ligger i Finnmark.

Leveransene til operasjonen i driftsfasen ligger årlig på rundt 1,75 milliard, av dette 1,5 milliarder norske leveranser, med andel fra Troms og Finnmark på 429 millioner kroner. Også her er Finnmark vinner, vel 90 % av leveransene går herfra.  I tillegg kom nærmere 1,3 milliarder under utbyggingsfasen fra Finnmark. Norsk sysselsettingseffekt er totalt nær 30 000 årsverk, norske leveranser har utgjort 55 % av de totale kostnadene.

Seniorforsker Stig Karlsad sier videre at det ligger et stort potensial i høyere andel lokal sysselsetting. 
- Stabil bemanning fører til store kostnadsbesparelser, sier han. 

Rapporten viser også at Vår Energi i betydelig grad bidrar til kulturutvikling, forskning og utdanning.