Ønsker forutsigbare rammer for industrien

Når helgens landsmøte i Arbeiderpartiet er over, kan Bjørnar Skjæran fra Lurøy være en av partiets nestledere

politikk

 ­ - Det snakkes om at vi nå kan få en nordnorsk stemme inn i AP-toppen, men det er ikke noen nytt. Fram til 2015 hadde Arbeiderpartiet nordnorsk nestleder sammenhengende i 22 år, sier Bjørnar Skjæran.
Dermed vil et valg være en videreføring av en god tradisjon, mener han. Og selv om en enstemmig nominasjon er et godt utgangspunkt, har et langt liv i poltikken lært ham ikke å ta noe på forskudd.

Politiker hele livet
Vi møter han i Bodø noen dager før landsmøtet. Og selv om dette er en mann som er vant til å bli «svart på nevan», har politikken vært like viktig som smør på maten siden han som 21-åring kom inn i kommunestyret i hjemkommunen Lurøy.
­- Helt siden jeg fikk stemmerett har jeg stemt på meg selv hvert fjerde år, ler han, vel vitende om at han fra nå av neppe får lov til å være «ukjente Bjørnar», som rikspressen uttrykte det. Og ja, ukjent i sør – men langt fra ukjent i nord. Og nettopp derfor har han fått kjenne på forventningspresset. Sånn er det når man har brettet opp ermene - som bonde, som småbedriftsleder, som fylkesleder og leder i Nordland AP, og mere til.
Vi forlater CV’en der.

Forutsigbare rammebetingelser
Han entrer den nasjonale scenen i en medieverden der det offentlige ordskiftet har hardnet til. Og han gjør det med stolthet over den tradisjonen han viderefører.
- Når det gjelder Olje – og gassnæringen, har vi stått i front for innovasjon, og lagt til rette for utvikling av en næring som har kommet hele folket til gode. Det har tidvis vært djerve beslutninger og store investeringer. Leterefusjonsordningen er et eksempel på dette.  Karl I. Hagen var klar til å selge rettighetene å norsk sokkel for 10 milliarder, til nå har vi tjent 13 000 milliarder, sier Skjæran. Det er engasjement bak ordene. Likevel en forsiktighet. Bjørnar Skjæran vet at en overhengende klimatrussel vil være en del av det politiske oppdraget framover.
­- Vi skal finne en vei der vi gjennom omstilling over flere tiår skal nærme oss nullutslipp, uten å skape arbeidsledighet, samtidig som vi skal skape trygge og forutsigbare rammebetingelser for industrien. Vi må ta inn over oss at det grønne skiftet kommer til å koste oss så dyrt at vi er avhengige av inntekter fra oljeindustrien for å kunne gjennomføre det.

Dyrt skifte
Når det gjelder ringvirkninger  av olje – og gassindustrien, er han krystallklar:
- Det er ikke kraftfullt nok det som skjer i dag.  Næringen beveger seg nordover, men ringvirkningene i nord er på langt nær på det nivået de skal være. Større verdiskaping skapes i samspill mellom industri og politikk, og Arbeiderpartiet vet hvor vi vil.. Vi må ha på plass leverandørutviklingsprogrammer, kontraktsstrukturer og støttefunksjoner som løfter fram lokal verdiskaping.
Han nevner Hammerfest som det beste eksemplet på hva som er mulig, og mener basene i Brønnøysund og Sandnessjøen kan levere mye mer.
-Det skjer også spennende ting på Nesna, og Olje- og gassklynge Helgeland har posisjonert seg godt. Nei til varig vern
Men erfaring viser at det må politisk påtrykk og politisk håndverk til for å få resultater det svinger skikkelig av, sier han.
Det å skape verdier er i følge Skjæran en større drivkraft nå enn i tidlige år som politiker.
- Vi må komme oss høyere i verdikjedene dersom vi skal bygge samfunn og skape befolkningsvekst. Og det er helt avgjørende. Alternativet er ei gradvis utarming over tid.
Selvsagt er Lofoten, Vesterålen og Senja, konsekvensutredning og varig vern viktige stikkord i en prat med en påtroppende nestleder i et stort politisk parti. Det er kjent at Skjæran i takt med sterk lokalpolitisk vilje har lagt utredningsballen død.
- Så langt har alle mine innlegg på landsmøter handlet om denne saken. Diskusjonen om LoVeSe har overskygget andre viktige debatter, både om ringvirkninger på land og om annen industriutvikling. Nå må vi bare innse at saken har gått i lås, og bruke tid og ressurser på områder som kan gi resultater. Det borgerlige flertallet har lagt saken død i til sammen åtte år, og det har endret mye.
­- Men varig vern er utenkelig i et av våre viktigste næringsområder, og Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram må ligge fast i hele valgperioden, slår Bjørnar Skjæran fast.

 

 

 

 

 

Inger E. Eftevand Orvin