Ny kontrakt til Polarkonsult

Harstadfirmaet leverer SO-dokumentasjon til Johan Castberg.

Ringvirkninger

Polarkonsult, her representert ved Rune Engebø (t.v.) leverer SO-dokumentasjon til Johan Castberg. Noe Jan Torset Abrahamsen (t.h.) i Johan Castberg Driftsforberedelser, Equinor, er svært fornøyd med.

Polarkonsult i Harstad signerte nylig en 9-årig rammeavtale med Equinor. Avtalen gjelder teknisk avanserte analyser for både Norne og Johan Castberg. Nå har de også inngått nok en avtale med Equinor: Leveranser til SO-dokumentasjon for Johan Castberg FPSO.  

Bildet ble tatt da rammeavtalen ble inngått i november 2018, og viser Kirsten Angelsen, Industrikoordinator, Equinor
Ole Kristian Aasvåg, Anskaffelser, Equinor
Øyunn Henmo Simonsen, Leder teknisk integritet, Equinor
Sigmund Sørensen, CEO, Polarkonsult, og 
Terje Richardsen, Polarkonsult

-SO - leveransen skal være fullført innen 1. mars 2020. Arbeidet skal i første omgang omfatte prosjektkoordinering av arbeidet som skal gjennomføres av Polarkonsult og Equinor i utarbeidelse av materiellet.

Det forteller Rune Engebø hos Polarkonsult som allerede er i gang som prosjektleder for denne delen av arbeidet. Han vil i praksis bruke mesteparten av sin tid det neste året på denne leveransen. Prosjektkoordinator vil også bruke mye tid på å koordinere arbeid som gjennomføres på ulike steder, samt møter, workshops og kvalitetssikring.

Polarkonsult samarbeider med SAT i Oslo om utarbeidelse av operasjonsprosedyrer for alle de ulike systemene om bord i FPSO’en. SAT har betydelig erfaring i denne type arbeid, som omfatter operasjonsprosedyrene og opp- og nedkjørings rutiner for alle de 55 kompliserte systemene som danner bl.a. prosessanlegget på FPSO’en.

Prosedyrene skal ved siden av daglig bruk i driftsfasen også benyttes i forbindelse med opplæring av personell i utrustningsfasen. Denne vil bli gjennomført i Norge fra høsten 2020 og fram til feltet står produksjonsklart i 2022. Det vil bli lagt betydelig vekt på å levere digitale løsninger for interaktiv bruk på ulike flater; alt fra PC til IPad’s og AR briller (HoloLense).

Polarkonsult vil gjennomføre det meste av sitt arbeid fra sine lokaler i Equinor-bygget, i nært samarbeid med Johan Castberg Driftsforberedelser i Harstad og SAT.

- Vi er stolte over å få gjennomføre dette oppdraget, noe som befester selskapets rolle som leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien, sier Engebø.
Oppdraget vil på det meste engasjere 4-5 personer på heltid. Selskapet signerte nylig en rammeavtale på 9 år som gjelder teknisk avanserte analyser for både Norne og Johan Castberg.